Thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP (11:33 04/12/2019)


HNP - Sáng 4-12, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa XV, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà đã trình bày Tờ trình của UBND TP về ban hành quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết


Với tỷ lệ biểu quyết 94/94 đại biểu HĐND TP có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua một số quy định, mức chi, cụ thể: 
 
* Đối với Quy định nội dung, mức chi xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án không phải là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhưng có tính chất tương tự sẽ áp dụng với các: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội; Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. 
 
Mức chi được quy định cụ thể đối với các hoạt động: Hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; Nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề, báo cáo; Xin ý kiến chuyên gia tư vấn. Nguồn UBND Thành phố xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể được áp dụng nội dung chi và mức chi tương tự như đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp Thành phố.
 
* Đối với Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng cho lực lượng công an, quân đội và các lực lượng phối hợp khác không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong các ngày lễ, tết, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô sẽ áp dụng với Công an thành phố Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô; các lực lượng phối hợp khác không hưởng lương ngân sách nhà nước; Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội. Mức chi bồi dưỡng là 100.000 đồng/người/ngày. Kinh phí thực hiện được lấy từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.
 
* Về mức chi bồi dưỡng nhân chứng lịch sử tại các cuộc đi lấy thông tin, tư liệu để phục vụ công tác lưu trữ tư liệu lịch sử của Đảng bộ Thành phố là 2.000.000 đồng/người.
 
* Về mức chi đối với các đối tượng không phải là CB, CC, VC nhà nước đi nước ngoài theo chủ trương được phê duyệt của UBND Thành phố được quy định: Ngân sách Thành phố sẽ chi trả những khoản thanh toán chung cho cả đoàn như: Tiền cước hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho đợt công tác; Tiền thuê phương tiện đi làm việc hàng ngày tại nước đến công tác; tiền thuê phương tiện trong trường hợp phải quá cảnh (theo hành trình công tác đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt)… Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC, ngày 21-6-2012, của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho CB, CC Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi phí.
 
Những khoản thanh toán trực tiếp cho cá nhân người đi công tác nước ngoài, gồm: Tiền vé các phương tiện đi lại (tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe từ Việt Nam đến nước công tác và ngược lại (kể cả vé máy bay, vé tàu xe của chặng đường trong nội địa nước đến công tác); Tiền thuê phương tiện từ nhà đến sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu và ngược lại khi đi công tác nước ngoài về nhà (ở trong nước); Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập cảnh đến nơi ở nước đến công tác và ngược lại khi xuất cảnh… Mức chi áp dụng tương tự CB,CC theo tiêu chuẩn B quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC, ngày 21-6-2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho CB, CC Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi phí.
 
* Đối với học sinh Hà Nội tham gia các kỳ thi quốc tế tố chức tại nước ngoài sẽ được chi ngân sách tổ chức hội thảo xây dựng đề cương chi tiết cho chương trình tập huấn theo quy định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách của thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND, ngày 08-12-2016, của HĐND thành phố; Chi dịch tài liệu tham khảo; Chi hỗ trợ cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn; Chi biên soạn và giảng dạy; Chi tiền ăn cho học sinh đội tuyển; Soạn đề thi gửi Ban tổ chức quốc tế; Tiền ở và vé tàu xe đi lại cho học sinh, giáo viên ở xa trong thời gian tập huấn; Thuê phòng học, phòng thí nghiệm, thuê phương tiện đi thực tế, thực hành và các dịch vụ khác…
 
* Quy định nội dung, mức chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật