Triển khai 10 dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 (10:30 04/12/2019)


HNP - Sáng 4-12, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Đại biểu ấn nút biểu quyết


Cụ thể, số lượng dự án trình phê duyệt chủ trương đầu tư: 10 dự án (bao gồm 06 dự án nhóm B và 04 dự án trọng điểm nhóm C) thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của Thành phố, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.123,314 tỷ đồng.

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Nhu cầu vốn thực hiện giai đoạn 2016-2020 được cân đối trong khoản dự nguồn 2.500 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 cấp Thành phố được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 04-12-2018, (năm 2020 dự kiến bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư khoảng 42 tỷ đồng), phần còn lại sẽ cân đối trong giai đoạn 2021-2025.

Thời gian thực hiện dự án: Đảm bảo phù hợp theo quy định của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về thời gian bố trí vốn dự án (nhóm C < 3 năm, nhóm B có tổng mức đầu tư dưới 800 tỷ < 5 năm), đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025, phù hợp tiến độ thực hiện (chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng...).

HĐND TP giao UBND TP chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện (hoặc giải tình việc không thực hiện) ý kiến của các sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư ừong quá trình ừiển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Trong xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch đầu tư công hằng năm, sắp xếp bố trí vốn các dự án theo thứ tự ưu tiên đã được HĐND Thành phố quyết nghị, trong đó, ưu tiên đầu tư các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm, các dự án triển khai các chương trình công tác lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2016-2020 của Thành phố, các dự án giải quyết nhu cầu dân sinh bức xúc, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, lưu ý cân đối nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện (đối với các dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện) theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật