Phát huy trí tuệ và bản lĩnh của đại biểu HĐND Thành phố (18:10 03/12/2019)


HNP - Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội, sáng 3-12, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: HĐND TP Hà Nội cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh chính trị của các đại biểu HĐND.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp


Ghi nhận, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển rất đáng khích lệ, khá toàn diện của Thủ đô năm 2019 trên tất cả các mặt, đồng chí Uông Chu Lưu cho rằng, trong thành tích chung của TP có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND các cấp của TP. Dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, Thường trực HĐND TP và HĐND các cấp đã không ngừng nỗ lực, phát huy trí tuệ của đại biểu tổ chức các hoạt động của HĐND theo hướng đổi mới về phương thức, nâng cao về chất lượng thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo luật định, đổi mới và nâng cao chất lượng trong tổ chức các kỳ họp HĐND, kịp thời ban hành các nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; hoạt động giám sát được thực hiện thiết thực và hiệu quả hơn; các phiên giải trình về các nội dung là những vấn đề đang được cử tri và dư luận rất quan tâm, đã có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành quản lý của chính quyền, được dư luận, cử tri và Nhân dân đồng tình, ghi nhận.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra Đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tập trung chỉ đạo cao nhất cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐH, trong đó, có công tác nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của nhiệm kỳ ĐH Đảng bộ TP. Tại kỳ họp này, các ĐB HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đối với những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong báo cáo, để cùng thảo luận, đề ra giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của Thủ đô; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị TP tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng KHCN hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nhất là trong thực thi công vụ. Đặc biệt, quan tâm về tổ chức bộ máy phường, thị trấn, có chế độ chính sách hợp lý với ĐB HĐND khi thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Đồng thời, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân…

Đồng chí Uông Chu Lưu cũng đề nghị HĐND TP Hà Nội tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND các cấp để nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, giám sát, giải trình và quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND TP; tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các tổ đại biểu của HĐND.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật