Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Thủ đô giai đoạn 2014-2019 (11:49 28/11/2019)


HNP - Sáng 28-11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2014 - 2019.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô trao Cờ thi đua xuất sắc cho các điển hình tiên tiến


Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các cơ quan của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và 30 quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị trực thuộc, 80 đại biểu ưu tú đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.
 
Khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ, thấm nhuần tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 5 năm, từ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, đưa phong trào thi đua phát triển và lan tỏa mạnh mẽ cả diện rộng và chiều sâu, tạo môi trường thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Đặc biệt, trong năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ. Đã kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội, với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, nhất là tổ chức thành công Diễn tập Khu vực phòng thủ HN19 theo chỉ đạo của Bộ quốc phòng. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực công tác, được các cấp biểu dương, khen thưởng, đó là những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua yêu nước của Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2014 - 2019.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc Đại hội
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Đại hội thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019, rút ra những kinh nghiệm quý và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, tại Đại hội sẽ biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, phổ biến và học tập những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm qua, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện.
 
Đại hội cũng là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong Lực lượng vũ trang Thủ đô; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm chính trị, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô; nâng cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động khắc phục khó khăn, vững bước tiến lên lập nhiều thành tích mới to lớn hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
 
Tiếp đó, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2014-2019. Theo đó, trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát tình hình nhiệm vụ đơn vị; triển khai tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng chặt chẽ, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Thủ đô được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.
 
Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao. Trong 5 năm qua, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã kịp thời huy động gần 70.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 4.200 lượt phương tiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, phòng chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cúu nạn, xử lý môi trường,... Những hình ảnh chiến đấu với giặc lửa, giặc nước, cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa bão, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai đã tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Thủ đô, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các địa phương.
 
Thi đua, khen thưởng phải trở thành việc làm thường xuyên, tự giác
 
Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh 5 yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô cần tập trung thực hiện. Đó là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác thi đua, khen thưởng, nhất là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, để công tác thi đua, khen thưởng trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức. Lấy kết quả công tác thi đua, khen thưởng là một tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua; gắn phong trào thi đua quyết thắng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, Thành phố, của các cấp, các ngành. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp và sức cơ động, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
 
Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng lưu ý thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; nghiên cứu xây dựng và thực hiện các mô hình thi đua riêng, mamg đậm dấu ấn của lực lượng vũ trang Thủ đô. Công tác khen thưởng phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, công khai, chính xác, kịp thời và hướng về cơ sở. 
 
Kết thúc Đại hội, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thông qua Quyết tâm thư, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô ra sức thi đua, nỗ lực, phấn đấu, lập nên nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 16 tập thể; tặng Bằng khen cho 23 tập thể thuộc lực lượng thường trực, 21 tập thể thuộc lực lượng dân quân tự vệ và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t