Ba Vì: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch (15:26 27/11/2019)


HNP - Sáng 27-11, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020, đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại huyện Ba Vì.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm hộ gia đình làm nghề mộc tại xã Tản Hồng


Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành Thành phố.
 
Trước khi làm việc với huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn kiểm tra đã thăm tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu tại thôn La Thiện, xã Tản Hồng và thăm một số gia đình làm nghề mộc tại đây. Thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, xã Tản Hồng đã vận động xã hội hóa được 3,2 tỷ đồng để cải tạo tuyến đường chính vào thôn La Thiện, dài trên 200 mét, chiều rộng 15m, trong đó, có gia đình ông Phương Công Thạch ủng hộ 2,7 tỷ đồng. Hiện nay, thôn La Thiện có trên 100 hộ làm nghề mộc, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.
 
Báo cáo về tiến độ triển khai Chương trình 02-CTr/TU, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến cho biết: Tính đến nay, toàn huyện có 15/30 xã đã đạt chuẩn NTM (chiếm 50%). Trong 15 xã còn lại, có 3 xã (Minh Châu, Minh Quang, Tòng Bạt) đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí (xã Vạn Thắng), 11 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-16 tiêu chí. Năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt NTM, nâng tổng số xã đạt NTM của huyện lên 18 xã.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm con đường NTM kiểu mẫu tại thôn La Thiện, xã Tản Hồng
 
Huyện đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 5.735,1ha, đạt 123,2% kế hoạch. Trên cơ sở đó, đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp huyện, như vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã: Vật Lại, Phong Vân, Đồng Thái; vùng nuôi trồng thủy sản tại 5 xã: Cổ Đô, Phú Cường, Phong Vân; mô hình nuôi bò sữa, bò BBB tại các xã Vân Hòa, Tản Lĩnh, Tòng Bạt... Trên địa bàn huyện cũng có 2 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ, 11 mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất. Cùng với đó, hệ thống đường giao thông hầu hết được bê tông hóa, cơ sở vật chất, trường học các cấp được đầu tư khang trang.
 
Dự kiến, đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 40,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 82,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,43%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 89,83%...  Huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 87,2%; tỷ lệ làng (thôn) được công nhận danh hiệu đạt "Làng (thôn) văn hoá" đạt 80,7%...
 
Tổng kinh phí huy động xây dựng NTM của huyện Ba Vì đến năm 2019 đạt trên 2.123 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Thành phố và huyện gần 1.900 tỷ đồng. Về kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM, đến nay, Ba Vì có 4 tiêu chí đạt, 2 tiêu chí cơ bản đạt và 3 tiêu chí chưa đạt. 
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu, mặc dù còn khó khăn nhưng Ba Vì cần xác định quyết tâm phải bứt phá trong xây dựng NTM, đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khai thác và phát huy tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh của huyện, như du lịch, chăn nuôi gia súc lớn... Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành Thành phố quan tâm, sâu sát để hỗ trợ huyện; Thành phố cũng sẽ ưu tiên về nguồn lực để huyện thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ với những khó khăn của huyện Ba Vì trong xây dựng NTM. Song với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, những kết quả đạt được của huyện là đáng ghi nhận. Đồng chí cũng đánh giá cao huyện Ba Vì đã lựa chọn triển khai xây dựng thí điểm 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Thông qua đó, đã huy động được sự tham gia đóng góp tích cực của Nhân dân, xây dựng NTM đáp ứng các tiêu chí đường có hoa, nhà có số, cán bộ nâng tầm, Nhân dân đồng thuận.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Bên cạnh những kết quả trên, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM của Ba Vì, đó là công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, chưa hình thành nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất; chưa phát huy lợi thế về du lịch, nhất là du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... Ngoài ra, công tác huy động nguồn lực trong nhân dân, xã hội hóa cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; công tác GPMB triển khai một số dự án trọng điểm của Thành phố, của huyện còn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng còn xảy ra...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trong xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi các mô hình sản xuất theo hướng chuyên canh gắn với cơ giới hóa nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, làm cơ sở để xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm... Huyện cũng cần tập trung phát huy thế mạnh về chăn nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu huyện Ba Vì duy trì và nâng cao các tiêu chí, các xã đã đạt chuẩn NTM. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố xét, thẩm định 3 xã đạt chuẩn NTM năm 2019; phấn đấu năm 2020, có từ 5-8 xã đạt chuẩn NTM và có từ 1-2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Cùng với đó, tập trung phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý huyện Ba Vì tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; chủ động kiểm tra, rà soát tình hình tổ chức đảng cơ sở, các vấn đề tiềm ẩn về khiếu nại, tố cáo, an ninh chính trị, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân… Gắn công tác chuẩn bị đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố và Đề án 21-ĐA/TU về bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách, với tinh thần thận trọng, chặt chẽ, giữ vững ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động.
 
Trước mắt, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện chủ động công tác chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t