Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển KT-XH trên địa bàn Thủ đô (19:15 26/11/2019)


HNP - Chiều 26-11, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Tổ trưởng Tổ công tác của thành phố, cùng Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô năm 2019.  

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị


Trong năm 2019, Tổ công tác Bộ Quốc phòng và Tổ công tác thành phố Hà Nội đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng và phát triển Thành phố nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Quá trình tổ chức thực hiện đã coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh giải pháp phù hợp với thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp.
 
Qua đó, đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ thành phố trong mọi tình huống. Công tác tuyển quân đạt đủ 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị quân đội trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với công an, các lực lượng chức năng của Thành phố thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, đối ngoại, các ngày lễ, tết. Phối hợp đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội.
 
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng và thành phố đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Triển khai thực hiện đúng đắn, sáng tạo các quan điểm đối ngoại của Đảng trong hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; tổ chức tốt công tác đón tiếp các đoàn quân sự các nước đến thăm, làm việc với Thủ đô, đảm bảo an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp.
 
Phối hợp chỉ đạo xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, các kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tổ chức trên 15 nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; Phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn khám sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho gần 32 nghìn đối tượng chính sách…
 
Năm 2020, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho nhân dân và lực lượng vũ trang chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
 
Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Trung ương và Bộ Quốc phòng. 
 
Quan tâm xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương đầu tàu, động lực của cả nước. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
 
Hai bên cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, quản lý, sử dụng có hiệu quả đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật; tiến hành rà soát, kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t