Hội nghị lần thứ 21, BCH Đảng bộ Thành phố họp bàn nhiều nội dung quan trọng (12:25 23/11/2019)


HNP - Sáng 23-11, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 Trần Phú, Hà Đông), Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 21 để họp bàn một số nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thông qua nội dung, chương trình hội nghị


Tại kỳ họp lần này, BCH Đảng bộ Thành phố sẽ thảo luận, đánh giá các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố. Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2020. Báo cáo về kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020-2022 của Thành phố. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Thành phố năm 2020 của thành phố Hà Nội; cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của cấp Thành phố. Báo cáo về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội và cho ý kiến về Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.
 
Kinh tế Thủ đô ước tăng trưởng 7,46%
 
Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã trình bày báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Thành phố. Theo đó, kinh tế vĩ mô của Thành phố tiếp tục ổn định, tăng trưởng cao hơn năm trước, các ngành, lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển. GRDP năm 2019 ước tăng 7,46% (năm 2018 là 7,12%); ngành dịch vụ tăng 6,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,16%; nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,96%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến nay ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng chiếm 86,89%; GRDP/người ước đạt 127,6 triệu đồng - vượt kế hoạch đề ra.
 
Các chỉ tiêu cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 265.710 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán và tăng 7,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 244 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 83.729 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán đầu năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 90,6% dự toán sau điều chỉnh; chi thường xuyên đạt 98,6% dự toán đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu của Thành phố ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 25,8%, đóng góp lớn nhất là nhóm hàng dệt may và phương tiện vận tải, phụ tùng… 
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản trình bày báo cáo tại hội nghị
 
Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Ước cả năm 2019, thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố đạt 8,05 tỷ USD, cao nhất sau 30 năm mở cửa hội nhập và là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước. Lũy kế đến nay, tổng số vốn đầu tư nước ngoài đạt 42 tỷ USD với 5.300 dự án còn hiệu lực. Đối với thu hút đầu tư trong nước, Thành phố đã quyết định chủ trương 27 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, với tổng mức 17,37 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 67 dự án, trong đó, có 47 dự án tăng vốn gần 19 nghìn tỷ đồng. Dự kiến, năm 2019, Thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho gần 28 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 510 nghìn tỷ đồng (tăng 11% về số doanh nghiệp và 30% về số vốn so với cùng kỳ).
 
Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. Các đội quản lý trật tự xây dựng quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 11.990 công trình, tỷ lệ công trình có phép, miễn phép đạt 98,2%. Qua kiểm tra phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 401 trường hợp vi phạm (chiếm 3,3% tổng số công trình, giảm 2,44% so với năm 2019). Đến nay, UBND cấp huyện, cấp xã đã xử lý dứt điểm 325 trường hợp, 76 trường hợp còn lại đang được xử lý theo thẩm quyền. Cùng với đó, công tác lập và phê duyệt quy hoạch trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, Thành phố đã phê duyệt 57/68 đồ án, tỷ lệ phủ kín quy hoạch đạt 86%.
 
Xây dựng NTM tiếp tục được chỉ đạo, quan tâm đầu tư. Thành phố đã có 6 huyện và 355 xã (chiếm 91,9%) được công nhận đạt chuẩn NTM (về đích sớm 2 năm so với mục tiêu của nhiệm kỳ). Cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được tập trung đầu tư; giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác đạt 259 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt trên 50 triệu; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 1,81%. Đặc biệt, Thành phố tăng cường đôn đốc các nhà đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, đến cuối năm 2019 có thêm 11 dự án hoàn thành, nâng tỷ lệ bao phủ mạng cấp nước toàn Thành phố lên 75%.
 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; các lễ hội trong năm được quản lý tốt; Thành phố đã tổ chức và phối hợp với Trung ương tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. An sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố, Thành phố tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối…
 
Về kết quả thực hiện 13 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra, đến nay, có 4 chỉ tiêu đã hoàn thành sớm (tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo và số giường bệnh/vạn dân). 9 chỉ tiêu còn lại tiếp tục được thực hiện và hoàn thành trong năm 2020, trong đó, 1 chỉ tiêu cần tập trung quyết liệt là “Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng”. Đối với 17 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu trong Kế hoạch 5 năm 2016-2020 do HĐND Thành phố quyết nghị, dự kiến có 1 chỉ tiêu không hoàn thành là: Tỷ lệ đô thị hóa (mục tiêu là 58-60%, hiện nay mới đạt 49,2%).
 
Bên cạnh những kết quả trên, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn, làm giảm 33,4% tổng đàn lợn; chỉ số PAPI tăng 2 bậc nhưng vẫn ở nhóm cuối; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; công tác GPMB một số dự án còn chậm; công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa đạt tiến độ; quản lý môi trường nông thôn còn hạn chế, nhất là tại các làng nghề; chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa; vi phạm về trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp, một số công trình vi phạm chưa được xử lý dứt điểm…
 
Trên cơ sở phân tích bối cảnh tình hình, thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, UBND Thành phố đã đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2020. Trong đó, Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên.
 
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 80%
 
Tiếp đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2020.
 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo tại hội nghị
 
Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 của thành phố Hà Nội sau điều chỉnh là 39.865,466 tỷ đồng, giảm 7.546,627 tỷ đồng so với phân bổ đầu năm. Tính đến hết 31-10-2019, toàn Thành phố đã giải ngân được 18.874 tỷ đồng, đạt 39,8% kế hoạch đã giao và bằng 42% kế hoạch đầu năm. Trong đó, giải ngân vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố là 5.747 tỷ đồng, bằng 37,1% kế hoạch. Ước giải ngân cả năm kế hoạch 2019 đạt khoảng 36.103 tỷ đồng, bằng 80,4% so với kế hoạch giao đầu năm.
 
Với kết quả trên, Thành phố đã hoàn thành 80/128 dự án theo kế hoạch năm 2019. Trong đó, có 4 dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm. Đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ năm 2019 với tổng số 286 dự án, tổng mức vốn 4.126,9 tỷ đồng. Dự kiến, đến hết năm 2019, sẽ hoàn thành 167 dự án, trong đó, có 36 dự án hạ tầng giao thông (108,6km), 107 dự án trường học (tăng thêm 290 phòng học và cải tạo 151 phòng học), 17 dự án xây dựng trạm y tế…
 
Năm 2020, dự kiến nguồn vốn đầu tư phát triển cấp Thành phố là 28.103,917 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển cân đối ngân sách Thành phố là 24.642,817 tỷ đồng, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 3.461,1 tỷ đồng. Thành phố bố trí thực hiện các chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công là 21.903,917 tỷ đồng; cân đối bố trí cho các nhiệm vụ đầu tư phát triển khác là 6.200 tỷ đồng. 

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật