Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm (20:06 12/11/2019)


HNP - Chiều 12-11, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về các nội dung: Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và tình hình triển khai Đề án 21-ĐA/TU; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc


Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố.
 
Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Bùi Hoàng Phan cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, Quận ủy Hoàn Kiếm đã sớm thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội; ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, đảm bảo rõ tiến độ thực hiện; đồng thời, tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai đến 18 phường và toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị quận.
 
Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động triển khai tổng kết 6 chương trình công tác và 26 đề án của Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, làm cơ sở để xây dựng báo cáo chính trị Đại hội. Cùng với đó, tiến hành củng cố, kiện toàn, bố trí cán bộ chủ chốt ở phường, phòng, ngành; tập trung rà soát đội ngũ cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và những năm tiếp theo; tiến hành quy hoạch Quận ủy viên, đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
 
Về thực hiện Đề án 21-ĐA/TU, ngày 16-9-2019, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Quận ủy Hoàn Kiếm đã triển khai các nội dung đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, nhằm tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Sau sắp xếp, quận Hoàn Kiếm giảm từ 651 xuống còn 131 tổ dân phố (giảm 520 tổ dân phố).
 
Về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày ngày 26-6-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành 01 Chương trình và 3 Đề án; HĐND quận ban hành 7 Nghị quyết chuyên đề về phát triển Du lịch; UBND quận ban hành 18 Kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó, quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, hợp tác xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường. Xây dựng điểm đến du lịch quận Hoàn Kiếm “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.
 
Quận cũng tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, nổi bật là không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn kết với không gian đi bộ khu phố cổ. Sau 3 năm thí điểm, quận đã phối hợp tổ chức thành công 410 chương trình sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Các hoạt động văn hóa trên tuyến phố đi bộ ngày càng đa dạng, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm Hà Nội, thu hút lượng lớn du khách đến với Thủ đô.
 
Tính đến nay, một số chỉ tiêu về phát triển du lịch của quận đã cơ bản đạt. Trong đó, tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch trung bình tăng hơn 18%/năm (riêng ngành du lịch tăng hơn 20%); lượng khách du lịch quốc tế lưu trú trên địa bàn năm 2016 tăng 22,8%, năm 2017 tăng 30,2%, năm 2018, tăng 12,06% và 9 tháng đầu năm 2019 tăng 10% so với cùng kỳ; công suất sử dụng phòng trung bình của các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn đạt 70-80%.
 
Tạo bước đột phá để du lịch thực sự là mũi nhọn kinh tế
 
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của thành viên đoàn công tác và giải trình của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành phố; hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đến nay, quận đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/9 nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý quận Hoàn Kiếm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy; chủ động gắn việc tổ chức đại hội với chuẩn bị các đề án nhân sự và triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Hoàn Kiếm chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội, đảm bảo chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, khách quan và công khai minh bạch. Cùng với đó là tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. 
 
Đặc biệt, quận cần hướng mạnh về cơ sở, phân công rõ nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo phụ trách địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp trên địa bàn, nhất là những vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, không để phát sinh thành điểm nóng.
 
Về triển khai thực hiện Đề án 21-ĐA/TU, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý quận Hoàn Kiếm chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, không để phát sinh các mặt tiêu cực đến chính trị - xã hội trên địa bàn. Việc triển khai cần thận trọng, chắc chắn, đúng các nguyên tắc của Đề án. Đồng thời, quan tâm động viên, có chế độ chính sách, tôn vinh đối với những người nghỉ công tác sau sắp xếp.
 
Đối với việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo 4 nhóm nhiệm vụ yêu cầu quận tập trung thực hiện trong thời gian tới với tinh thần Hoàn Kiếm phải tạo bước đột phá về du lịch, đưa du lịch thực sự là mũi nhọn kinh tế của quận. Trong đó, quận phải tiếp tục bảo đảm các điều kiện cần thiết để phát triển du lịch như giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Hoàn Kiếm thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. 
 
Quận cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; động viên nhân dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa, cung cấp dịch vụ tốt, phục vụ du khách nhiệt tình, trách nhiệm. Đồng chí cũng đề nghị quận phải có giải pháp tuyên truyền đối với cán bộ, Nhân dân; phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nhân viên để mỗi người sinh sống và làm việc tại Hoàn Kiếm có ý thức tham gia phát triển du lịch, quảng bá nét đẹp văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội với khách du lịch trong nước và quốc tế. 
 
"Quận phải tuyên truyền, vận động để người dân bình thường, người lái xe cũng có thể tham gia quảng bá du lịch cho quận. Người hướng dẫn viên có thể thổi hồn vào di tích mỗi khi giới thiệu với khách du lịch. Ngay cả cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ phường nơi có di tích cũng phải nắm được lịch sử của di tích, cần thiết là có thể giới thiệu thật hay cho bạn bè, du khách”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
 
Đồng chí cũng lưu ý quận cần nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, tận dụng tốt lợi thế về vị trí trung tâm, xây dựng các tuyến phố mua sắm lớn, hàng hóa chất lượng, có giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, tiếp tục phối hợp, tổ chức hiệu quả các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để nơi đây thực sự trở thành điểm du lịch văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật