Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tại huyện Thanh Trì (14:34 08/11/2019)


HNP - Sáng  8-11, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trọng tâm là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và việc thực hiện Đề án 21-ĐA/TU. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận buổi làm việc


Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn với tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, nhất là những việc khó, qua đó, thúc đẩy việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của huyện. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 10,1%, tổng thu ngân sách thực hiện trên 1 nghìn tỷ đồng, đạt 66,1% dự toán...

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay, huyện đã hoàn thành đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu, trong đó, có 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 4 chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. 02 chỉ tiêu còn lại cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt là tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày hiện mới đạt 98,5% (kế hoạch là 99,5%) và tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đô thị, hiện đạt 81,6% (kế hoạch là trên 90%).

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cũng thẳng thắn nêu ra những vấn đề khó khăn, phức tạp tồn đọng chưa giải quyết được, đó là tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện một số dự án còn chậm; công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng còn tiềm ẩn phức tạp, một số vụ việc chưa được xử lý dứt điểm; hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai chưa cao. Tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn còn chậm, đến nay, còn 8 vụ việc đang tiếp tục giải quyết, trong đó, có 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng yêu cầu; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Huyện dự kiến đại hội điểm các chi bộ thôn, tổ dân phố xong trước ngày 05-1-2020, các chi bộ còn lại xong trước 25-2-2020. Cấp xã, thị trấn hiện đã hoàn thiện xây dựng đề cương chi tiết Văn kiện đại hội, trong đó có 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ xã Ngọc Hồi và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện dự kiến sẽ diễn ra, từ ngày 07 đến ngày 15-1-2020. Các xã, thị trấn còn lại xong trước 30-5-2020.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần 1, dự kiến trong tháng 11-2019 sẽ tổ chức hội nghị xin ý kiến các sở, ban, ngành Thành phố và các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt huyện qua các thời kỳ. Trong tháng 12-2020 sẽ hoàn thành Báo cáo chính trị của huyện. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định.

Về tình hình, kết quả thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16-9-2019, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, đến nay có 14/16 xã, thị trấn đã ban hành Đề án, 2 xã còn lại hoàn thành trong tháng 11-2019. Sau sắp xếp, huyện còn 87 thôn, tổ dân phố (giảm 23 thôn, tổ dân phố), số người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 77 người, cấp thôn, tổ dân phố giảm 87 người.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện cần tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng, nhất là thu chi ngân sách, môi trường và nước sạch nông thôn. Đặc biệt, huyện cần tập trung rà soát, củng cố các tổ chức cơ sở đảng còn phải quan tâm, gắn với giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng. Trong thực hiện Đề án 21-ĐA/TU, huyện cần triển khai thận trọng, bài bản, có lộ trình; chú trọng tuyên truyền, vận động, có chính sách động viên đối với những người không tham gia công tác sau sắp xếp. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, huyện cần khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là ở cấp huyện.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cần rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ để có giải pháp, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất. Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu phát triển lên quận vào 2023, huyện cần tập trung thực hiện 3 tiêu chí hiện nay còn chưa đạt, đó là chỉ tiêu cây xanh, thu ngân sách và hạ tầng giao thông.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương lưu ý Thanh Trì cần tập trung hoàn thành việc xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ huyện để lấy ý kiến tại các đại hội điểm cấp cơ sở. Huyện cũng phải nắm chắc tình hình cơ sở, rà soát và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không chủ quan. Về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương, Thành phố, rà soát quy hoạch để đảm bảo các tiêu chí, cơ cấu và đảm bảo tính kế thừa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương cũng nhấn mạnh quan điểm của Thành ủy trong chỉ đạo thực hiện Đề án 21-ĐA/TU, đó là chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận; việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm không chỉ nhằm tinh gọn, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động... Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy truyền thống, đoàn kết, trách nhiệm để lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.


Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật