Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp (21:02 07/11/2019)


HNP - Chiều 7-11, đồng chí Ngô ThịThanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, trọng tâm là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo một số Ban Đảng Thành ủy. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc


Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết,r trong 9 tháng đầu năm, Quận ủy Ba Đình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Kinh tế của quận tiếp tục duy trì ổn định, phát triển. Thu ngân sách đạt 5.672 tỷ đồng, bằng 67,64% kế hoạch. Về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay, quận đã cơ bản hoàn thành, trong đó, có 1 chỉ tiêu cần quan tâm chỉ đạo, tập trung quyết liệt, đó là tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, toàn quận có 27/50 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 54% (chỉ tiêu là 80%), quận phấn đấu đến hết nhiệm kỳ sẽ đạt 70%. 
 
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; hoàn thành tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng đã thông qua Đề cương chi tiết báo cáo chính trị; Ban Chỉ đạo các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy đang tiến hành tổng kết, đánh giá, phục vụ công tác xây dựng văn kiện đại hội. 
 
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp phường, Đảng ủy các phường đang chỉ đạo đại hội điểm các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong tháng 11-2019 và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn lại trong tháng 12-2019. Cùng với đó, Đảng ủy các phường đang tập trung triển khai Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy và Đề án số 02-ĐA/QU của Quận ủy về “Sắp xếp,bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố và phương án kiện toàn, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Ba Đình”. Hiện nay, có 2 phường Vĩnh Phúc, Quán Thánh được chỉ đạo làm điểm, đã tổ chức kỳ họp HĐND bất thường để ban hành Nghị quyết sáp nhập các tổ dân phố; 12 phường còn lại đang triển khai theo phương án đã được phê duyệt. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, Ba Đình là đơn vị có số lượng tổ dân phố sắp xếp, kiện toàn lớn, giảm từ 380 tổ dân phố xuống còn 200 tổ dân phố. Do vậy, quận cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, hết sức chú trọng rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng trên địa bàn để giải quyết dứt điểm trước đại hội. Trong công tác chuẩn bị nhân sự, quận cần tiếp tục rà soát, bố trí, chuẩn bị kỹ để kịp thời củng cố, kiện toàn, đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ... 
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của quận Ba Đình đã vào cuộc nghiêm túc trong thực hiện các nhiệm vụ của năm 2019, cũng như các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó nổi bật là việc thực hiện các nhiệm vụ an sinh, xã hội, hiện nay quận Ba Đình không còn hộ nghèo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận cũng đạt được những kết quả toàn diện; công tác tổ chức cán bộ được coi trọng, việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận có nhiều sáng tạo, đạt hiệu quả… tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận luôn được giữ vững. 
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, quận Ba Đình với vị trí là trung tâm, nơi đặt hầu hết các trụ sở cơ quan của Trung ương và Thành phố, do đó, nhiệm vụ đặt ra cũng hết sức nặng nề, nhất là năm 2020 lại diễn ra rất nhiều sự kiện lớn. Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành, từ quận đến cơ sở phải quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để các sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Ba Đình tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương và Thành phố; gắn công tác chuẩn bị Đại hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội khác; phải đặt nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh chính trị lên hàng đầu. Bên cạnh đó, quận cần tiếp tục bám sát đề cương Thành ủy, thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, phải dự báo được tình hình, chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, công tác chuẩn bị nhân sự, quận Ba Đình cần bám sát hướng dẫn của Trung ương và kết quả đánh giá cán bộ hàng năm, đảm bảo cơ cấu và cần quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Trong chỉ đạo Đại hội cấp phường, quận phải chủ động trước một bước, đồng thời chuẩn bị tinh thần để triển khai khi Đề án chính quyền đô thị được thông qua. Đối với việc triển khai thực hiện Đề án 21, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý quận cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ cơ sở, nhất là việc hợp nhất tổ dân phố phải thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định. "Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế nhưng quan trọng hơn là phải nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ ổn định tình hình ở cơ sở", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. 

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t