Đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh (16:15 04/11/2019)


HNP - Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 4-11, Đoàn công tác của BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi thông tin về tình hình công tác của mỗi bên, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cũng như những khó khăn vướng mắc mang tính đặc thù của mỗi địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc


Trao đổi với Đoàn công tác thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM đã tham mưu cho Thành ủy TP Hồ Chí Minh giải quyết tốt công tác dân chủ cơ sở; đẩy mạnh công tác đối thoại với người dân, lắng nghe những bức xúc từ các giai tầng xã hội, từ đó, rà soát, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ thực sự của người dân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương lớn nhất cả nước, có nhiều điểm tương đồng, như: Số lượng dân số đông, đang phải tập trung tháo gỡ với các vấn đề về đô thị hóa nhanh, vệ sinh môi trường, quá tải giao thông, bệnh viện, trường học,...

Trong thời gian qua, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận, đặc biệt là công tác triển khai quy chế dân chủ cơ sở. Với đặc thù là thành phố lớn, với lượng dân cư đông, nhiều vấn đề phức tạp, Thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng đối với công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đã được quan tâm triển khai trên nhiều hệ thống và bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là việc tuyên truyền trên hệ thống trang cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước Thành phố đã được cải thiện và coi đây là trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác này, như xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn năm 2019 theo Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội; xây dựng và triển khai Kế hoạch số 74-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP, ngày 31-01-2019, về việc tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, một trong những trọng tâm là các cấp chính quyền thực hiện tốt QCDC ở cơ sở...

Cùng với đó, Ban chỉ đạo QCDC cơ sở Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cụm thi đua trong hệ thống dân vận Thành phố triển khai ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác dân vận gắn với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020… Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đã thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tiếp xúc đối thoại năm 2019; thực hiện có hiệu quả công tác Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, tập trung gắn xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chủ đề của năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết 15-NQ/TU; Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Kết thúc buổi làm việc, hai đơn vị cũng thống nhất sẽ tăng cường công tác phối hợp trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở mỗi địa phương, đảm bảo tình hình chính trị ổn định, đặc biệt là quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của những người dân thuộc hai Thành phố lớn nhất nước, đảm bảo phát huy hơn nữa quyền làm chủ tập thể của nhân dân...


Mai Hương


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t