Giữ ổn định phương án thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 (15:32 30/10/2019)


HNP - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020 vẫn giữ ổn định như năm 2019 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và phân hóa.

Theo đó, kết quả kỳ thi là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. 
 
Để có một kỳ thi hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; xây dựng các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo làm tốt công tác lựa chọn nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn cho các thành viên; chú trọng việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát. 
 
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 có 5 môn thi, bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Trong số này chỉ có môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, chỉ đạo các trường đại học chấm bài thi trắc nghiệm của thí sinh; bài thi tự luận do sở giáo dục và đào tạo các địa phương chấm. 
 
Bên cạnh đó, nhằm hạn chế tối đa các hành vi gian lận như đã từng xảy ra ở một số địa phương trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo áp dụng nhiều giải pháp trong kỳ thi THPT quốc gia như quy định chặt chẽ về việc sắp xếp phòng thi, trong đó, thí sinh tự do, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thi chung điểm thi với thí sinh hệ giáo dục phổ thông; quy định chi tiết về kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản đề, bài thi; đặt camera giám sát tại phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24/24h; tăng cường trách nhiệm của các thành viên có liên quan trong việc bảo quản đề thi, bài thi...

Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật