Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm số một (14:14 17/10/2019)


HNP - Sáng 17/10, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi giám sát


Cùng tham gia đoàn giám sát có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công an Thành phố Đoàn Duy Khương; lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên đoàn giám sát.

Báo cáo do Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày tại buổi làm việc cho thấy, sau 4 năm thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu của Chương trình đã đề ra. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực quản lý, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng cao.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao về tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn dân về yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho các đối tượng...

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tham mưu với Thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã diễn tập tác chiến phòng thủ, đạt 100%; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đúng kế hoạch; tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ cấp Thành phố đạt kết quả cao và được Ban Chỉ đạo diễn tập của Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc. Hằng năm, đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác dự bị, động viên cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập chỉ huy các cấp... Đấu tranh, vô hiệu hóa các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và hoạt động của các đối tượng chống đối trên địa bàn.

Sau khi nghe thành viên đoàn giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Chương trình 05 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị chủ lực, có vai trò quan trọng, là nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 05. Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô, trong những năm qua, Thành ủy luôn xác định bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động, tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố để lãnh đạo trúng và đúng, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt, ban hành văn bản, cụ thể hóa Chương trình 05 của Thành ủy bằng 4 Đề án, triển khai hiệu quả trên 6 lĩnh vực. Đặc biệt là phối hợp với các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô; đấu tranh, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên...

Bên cạnh những kết quả trên, Trưởng đoàn giám sát cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế, như công tác nắm, dự báo tình hình và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai công tác quốc phòng ở một số địa phương chưa chủ động, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp của một số cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã với các ban, ngành còn hạn chế; việc quản lý lực lượng dự bị động viên ở một số nơi còn bất cập...

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình trong thời gian tới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô là ưu tiên số một, vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng về nhiệm vụ này; quan tâm đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đồng thời, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết, chủ động phát hiện và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế - văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời với Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trong đó, tham mưu với Thành ủy các giải pháp đảm bảo an ninh tiền tệ, tài chính, an ninh nguồn nước, môi trường, đảm bảo an toàn các công trình, hạ tầng trọng điểm...

Đặc biệt, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện tốt công tác dân vận khéo trong lực lượng vũ trang, với phương châm hướng về cơ sở để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở để xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t