Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm số một (14:14 17/10/2019)


HNP - Sáng 17/10, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi giám sát


Cùng tham gia đoàn giám sát có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công an Thành phố Đoàn Duy Khương; lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên đoàn giám sát.

Báo cáo do Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày tại buổi làm việc cho thấy, sau 4 năm thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu của Chương trình đã đề ra. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực quản lý, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng cao.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao về tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn dân về yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho các đối tượng...

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tham mưu với Thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã diễn tập tác chiến phòng thủ, đạt 100%; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đúng kế hoạch; tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ cấp Thành phố đạt kết quả cao và được Ban Chỉ đạo diễn tập của Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc. Hằng năm, đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác dự bị, động viên cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập chỉ huy các cấp... Đấu tranh, vô hiệu hóa các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và hoạt động của các đối tượng chống đối trên địa bàn.

Sau khi nghe thành viên đoàn gi