Chuẩn bị tiến hành tổng kết Chương trình 01-CTr/TU (20:12 14/10/2019)


HNP - Chiều 14/10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU đã chủ trì phiên họp quý III của Ban Chỉ đạo nhằm thảo luận về Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình và tờ trình chuẩn bị hội nghị tổng kết Chương trình số 01-CTr/TU.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận phiên họp


Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình 01-CTr/TU; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng BCĐ Chương trình 01-CTr/TU; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí thành viên BCĐ.
 
Trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh khẳng định: Nhận thức chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình bằng các đề án, đề tài, chuyên đề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có tính đột phá, có tính thuyết phục cao; tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Hệ thống văn bản được ban hành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thực hiện từ thành phố xuống cơ sở. Trong triển khai thực hiện, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) bài bản, nghiêm túc gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều đổi mới, sáng tạo.
 
Dự thảo Báo cáo chỉ rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tình hình thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề liên quan, các nội dung cụ thể của chương trình; chỉ rõ 5 hạn chế, yếu kém, 3 nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm. Đồng thời, dự thảo Báo cáo đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trên cơ sở đó, hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá nội dung, kết cấu dự thảo Báo cáo và việc tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình. Các ý kiến khẳng định, Chương trình 01-CTr/TU có khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ; nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, việc thực hiện chương trình đã đạt được kết quả cao. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Chương trình đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đổi mới quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh trên nhiều lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị Báo cáo phải phân tích rõ hơn các hạn chế, yếu kém; bổ sung nội dung đánh giá chung; bổ sung các bài học kinh nghiệm.
 
Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, báo cáo cần thu gọn lại, đi sâu vào những phân tích, đánh giá về kết quả, những hạn chế, khó khăn. Các số liệu cụ thể nên đưa vào phụ lục, trong đó, chú ý phân tích làm rõ 6 chỉ tiêu có so sánh với đầu nhiệm kỳ; các số liệu minh chứng cho từng mặt công tác, làm rõ địa chỉ thực hiện kém hiệu quả...
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả buổi giao ban, đặc biệt là các ý kiến thảo luận của các thành viên BCĐ thể hiện trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, trí tuệ. Điều đó một lần nữa cho thấy BCĐ đã thể hiện trách nhiệm rất cao trong suốt quá trình thực hiện Chương trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
 
Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo cả về nội dung và hình thức. Trong đó hình thức phải ngắn gọn hơn. Nội dung phải cô đọng, tránh dàn trải, phải làm toát lên được những kết quả nổi bật từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Số liệu trong báo cáo phải được cập nhật, thống nhất với các báo cáo liên quan khác của thành phố. Đặc biệt, cần phân tích được những đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ rõ cách làm cụ thể, không nói lý thuyết. Trước hết là việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, hiệu quả thực tiễn khi đưa vào thực hiện như các chỉ thị, nghị quyết về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất; về bảo vệ môi trường; về quản lý chung cư... Đó còn là đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, lựa chọn kỹ giảng viên, đổi mới giáo trình; đổi mới hệ thống chính trị; phát huy trí tuệ tập thể, sự năng động, sáng tạo của cá nhân.
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, dự thảo Báo cáo phải đi sâu phân tích bảo đảm thực chất, thuyết phục những mặt làm được, làm rõ từng hạn chế, yếu kém, rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Ngoài báo cáo chung, cần có phụ lục cung cấp các số liệu chi tiết, cụ thể, thuyết phục; trong đó, cần đưa kết quả nghiên cứu 8 đề tài khoa học mà thành phố đã chỉ đạo thực hiện.
 
Nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ thực hiện Chương trình 01-CTr/TU từ nay đến hết năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, đối với những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp như triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, phải thực hiện thận trọng, từng bước vững chắc, không được nóng vội.
 
Đồng chí chỉ đạo chuẩn bị hội nghị tổng kết Chương trình 01-CTr/TU theo hướng gộp với tổng kết Chương trình số 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020” và Chương trình số 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020”.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t