Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra việc thực hiện Chương trình 05-CTr/TU tại Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (16:20 11/10/2019)


HNP - Chiều 11/10, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì đoàn giám sát số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy, làm việc với Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU về "Tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020".

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát


Báo cáo với đoàn giám sát, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết: Đảng bộ Đại học quốc gia Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Hiện, Đảng bộ có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó, có 14 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 2.095 đảng viên.


Thực hiện Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học quốc gia Hà Nội đã ban hành các văn bản quan trọng triển khai, đồng thời quán triệt 8 chương trình công tác của Thành ủy, trong đó có Chương trình 05 cho hơn 300 cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ và hết sức chú trọng triển khai chương trình trong toàn Đảng bộ. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 05 đã nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đại đa số công chức, viên chức và học sinh sinh viên đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác với các âm mưu phá hoại, xuyên tạc, gây mất ổn định chính trị trong cơ quan; khối đại đoàn kết thống nhất được nâng cao.


Đáng chú ý, trong những năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thể hiện tốt vai trò và uy tín học thuật trong việc thực hiện các nhiệm vụ quốc gia, trong đó, có hàng chục công trình nghiên cứu, cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội và các nhà khoa học của ĐHQGHN được Đảng, Nhà nước giao chủ trì hoặc tham gia giải quyết nhiều vấn đề trọng yếu quốc gia, đóng góp nhiều luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước.


Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai nghiêm túc Chương trình 05 của Thành ủy, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, đưa vào xây dựng chương trình công tác toàn khóa, đồng thời, chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, nội bộ đoàn kết.


Thống nhất với những tồn tại hạn chế theo đánh giá của Đảng ủy Đại học QGHN, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nêu bốn nhóm vấn đề cần triển khai trong thời gian tới. Thứ nhất, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình 05 của Thành ủy, hết sức coi trọng vấn đề giữ vững an ninh chính trị nội bộ, đặc biệt là trong học sinh sinh viên. Thứ hai, chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, dự báo được tình hình để có biện pháp kịp thời. Cần thiết thì phải tăng cường tiếp dân, đối thoại với sinh viên, kịp thời ngăn ngừa biểu tình, không để xảy ra tụ tập đông người, phức tạp trong học sinh sinh viên.


Thứ ba, cần tăng cường bồi dưỡng, giáo dục công tác quốc phòng an ninh, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy. Thứ tư, thời gian tới, tập trung cao độ cho Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy ĐHQGHN phải rà soát lại toàn bộ các chương trình, kế hoạch của toàn khóa, đánh giá kết quả thực hiện để xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ mới đảm bảo sát thực tiễn.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t