Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019 (11:41 05/10/2019)


HNP - Sáng 5/10, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho 10 cá nhân


Tham dự hội nghị, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng trung ương và lãnh đạo các bộ, ban, ngành.
 
Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP và lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP. Đặc biệt, tham dự hội nghị 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2019; 2 đại biểu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2019; 82 đại biểu là công dân Thủ đô ưu tú giai đoạn 2010-2018 và 700 đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP nhấn mạnh, những chiến công của quân và dân Thủ đô trong suốt chiều dài lịch sử những năm qua đã tô thắm, hun đúc nên một Thủ đô Anh hùng, một Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình. Đó là niềm tự hào, động lực thúc đẩy quân và dân Thủ đô Hà Nội hôm nay và cả mai sau sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, tiếp tục xây dựng và làm rạng danh mảnh đất kinh đô nghìn năm văn hiến. 65 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội đã lớn mạnh lên từng ngày, trở thành “Đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế” của cả nước.
 
Nhìn lại chặng đường đã qua, Hà Nội tự hào luôn hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ dựng xây đất nước, nhất là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xứng đáng là “Trái tim của cả nước”, xứng đáng với các danh hiệu và phần thưởng của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, "Thủ đô Anh hùng", "Thành phố Vì hoà bình",… 
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, những thành tựu, kết quả trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô luôn gắn liền với sức mạnh đoàn kết, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
 
Năm 2019, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thông qua việc xây dựng, sửa đổi Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn Thành phố. Qua đó, đã phát hiện và tuyên truyền nêu gương nhiều cá nhân điển hình trong cuộc sống để mọi người cùng học tập, làm theo. Đặc biệt, phong trào “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức được triển khai gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người cùng với phong trào thi đua “thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” đã thu được hiệu quả tích cực. Không chỉ nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, mà mỗi cán bộ công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đã đổi mới thái độ, phong cách phục vụ nhân dân, đoàn kết, tương trợ và có nhiều việc làm tốt cho cộng đồng xã hội, giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc
trao khen thưởng cho 10 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu
 
Các phong trào “Người tốt, việc tốt” trong lao động sản xuất luôn được các cấp, các ngành gắn với các phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, “Khởi nghiệp sáng tạo”, qua đó đã phát hiện nhiều tấm gương thi đua lao động giỏi, cải tiến sáng kiến kỹ thuật, phát triển sản xuất kinh doanh với những cách làm mới, sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội. Các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt” bằng nhiều việc làm, hoạt động vì cộng đồng, vì sự bình yên của nhân dân. 
 
Nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2020 với năm nội dung chính:
 
Một là, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của các sự kiện chính trị, lịch sử, về truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc, về Đảng và Bác Hồ kính yêu; tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước cùng những thành tựu của đất nước, của Thủ đô trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn thể cán bộ và nhân dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội
 
Hai là, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 và 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Tập trung chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện để đăng cai tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế và khu vực: Giải đua xe Công thức 1 Thế giới diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2020, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 vào năm 2021.
 
Ba là, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua đó vừa tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; vừa góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô, tạo tình cảm và ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, tăng cường hiểu biết, tạo tiền đề hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thành công Hội nghị Mỹ - Triều
 
Bốn là, tập trung làm tốt công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước. 
 
Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; chủ động phát hiện, khen thưởng và tuyên truyền kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt”. Tập trung tổ chức và triển khai tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố vào năm 2020.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng các gương người tốt việc tốt và các cá nhân điển hình tiên tiến được TP khen thưởng tại hội nghị; đồng thời biểu dương phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội trong những năm qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị TP quan tâm hơn nữa tới tính sáng tạo và quyết tâm trong thực hiện các mục tiêu của từng phong trào thi đua, phải tạo được sự thống nhất cao từ nhận thức tới hành động trong từng cơ quan, đơn vị cũng như vai trò nêu gương của người đứng đầu. Chú ý phát hiệu và biểu dương khen thưởng những người lao động trực tiếp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu để người tốt, việc tốt lan tỏa sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho vườn hoa người tốt, việc tốt của Thủ đô Hà Nội ngày thêm rực rỡ.
 
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh năm nay kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, chúng ta luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Người, đó là thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững, nghĩa là phải nâng cao nồng nàn yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người; phải có sự lãnh đạo đúng, có kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm, nghĩa là làm sao cho mỗi nhóm, mỗi người tự giác, tự động. Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, cho gia đình mình, lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc. Chủ tịch nước đề nghị TP Hà Nội gắn các phong trào thi đua với việc xây dựng, bồi dưỡng con người Việt Nam trong thời kỳ mới; phát triển toàn diện về ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe và lao động sản xuất giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa như tinh thần người Hà Nội văn minh, thanh lịch.
 
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019 cho 10 cá nhân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao tặng danh hiệu người tốt, việc tốt cho 10 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 700 cá nhân được TP trao tặng danh hiệu người tốt, việc tốt năm 2019.
 
Cũng tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng; đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.
 
Nhân dịp này, 9 tập thể và 7 cá nhân cũng đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức chức thành công Hội nghị Thượng định Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t