Nghiên cứu xây dựng quy chế dân chủ trong các khu chung cư (16:06 04/10/2019)


HNP - Chiều 4/10, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị


Báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo cho thấy, trong quý III/2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được triển khai nghiêm túc, khoa học, hiệu quả. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; với công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân... Tính đến nay, có 17/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức hội nghị đối thoại; MTTQ Thành phố tổ chức 7 cuộc giám sát, 2 hội nghị phản biện; MTTQ các quận, huyện, thị xã tổ chức 31 cuộc phản biện...
 
Đáng chú ý, trong quý III, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 177 xã, phường, thị trấn (thuộc 26 quận, huyện, thị xã) và 5 sở, ngành Thành phố. Kết quả cho thấy, nhìn chung các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng QCDC ở cơ sở; các nội dung phải công khai để nhân dân biết, bàn và trực tiếp quyết định cũng như tham gia ý kiến, giám sát... được thực hiện nghiêm túc; một số nội dung được thực hiện tốt nên đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận, góp phần giữ vững ổn định từ cơ sở. 
 
Tuy nhiên, nhận thức về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở có nơi còn chưa sâu, nhân dân biết và thực hiện QCDC chưa nhiều; vai trò của các chi bộ thôn, tổ dân phố trong xây dựng và thực hiện QCDC chưa rõ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở có lúc, có nơi chưa sâu sát; vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở còn hạn chế; một số nơi còn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa kịp thời, dứt điểm...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong quý IV/2019 cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đặc biệt, gắn thực hiện QCDC với các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, nhất là Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận...
 
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý cần nghiên cứu xây dựng QCDC trong các khu chung cư để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các Quyết định 217, 218 của Trung ương và Quyết định 2200 của Thành ủy, nhất là đối với 13 quận, huyện chưa tổ chức các hội nghị đối thoại.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t