Đại hội phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI (14:39 04/10/2019)


HNP - Sáng 4/10, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019 và đề ra phương hướng giai đoạn 2019-2024.

Các tập thể được UBND TP khen thưởng


Dự đại hội có Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố qua các thời kỳ; đại diện các tướng lĩnh quân đội; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 300 hội viên tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh thành phố.      

5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB Thành phố luôn đổi mới về hình thức, nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra những nhân tố và mô hình thi đua mới với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sư trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên mọi tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Hội.

Nổi bật, phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, trong 5 năm, cán bộ, hội viên đã tham gia 15.605 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia 7.566 ý kiến xây dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương… Phong trào thi đua cũng đã tạo thành động lực quan trọng đoàn kết, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh vào tổ chức Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. 5 năm qua Hội đã kết nạp thêm 58.006 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 271.000 đồng chí.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Cùng với đó, phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và hoạt động tình nghĩa đạt nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, với số lượng 2.542 đơn vị sản xuất kinh doanh cùng hàng vạn gia đình cựu chiến binh làm kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh theo các loại hình: hợp tác xã; doanh nghiệp; trang trại; gia trại. Tính từ năm 2014 đến tháng 6/2019, các cấp Hội đã huy động từ nguồn đóng góp của hội viên xây dựng được 524 “Nhà nghĩa tình đồng đội” xóa nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội còn thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và từ các nguồn khác, giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập. Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội tính đến ngày 30/6/2019 đạt 1.146,568 tỷ đồng tăng 190,4%% so với cuối nhiệm kỳ khóa IV); Quỹ tình nghĩa do hội viên đóng góp đạt 95,704 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 469.000 đồng. Các nguồn vốn trên đã giúp đỡ 32.179 hộ hội viên được vay sản xuất kinh doanh góp phần giải quyết việc làm cho 39.385 lao động. Theo đó số hội viên nghèo đã giảm trong những năm qua là 4.121 hộ.

Bên cạnh đó, Hội CCB các huyện còn đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhận trách nhiệm làm những việc phức tạp như: Dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, hoặc xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng; nhận ruộng xấu, ruộng xa; đóng góp tiền và ngày công xây dựng nông thôn mới; tổ chức lực lượng giữ gìn an ninh nông thôn; bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan làng xã. Từ đó, đã xuất hiện các mô hình thi đua “CCB hiến đất và công sức xây dựng nông thôn mới”, có 24.179 hội viên CCB hiến 952.621m2 đất (trong đó có 53.192m2 đất thổ cư); đóng góp 78,162 tỷ đồng cho quỹ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và 272.401 ngày công làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng…

Kết quả, trong 5 năm (2014-2019), Hội CCB Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (2018); Trung ương Hội tặng 2 Cờ thi đua (2017,2018); Ủy ban nhân dân Thành phố tặng 2 Cờ thi đua (2014, 2017); năm 2018 được Thành phố tặng Cờ thi đua trong 10 năm xây dựng nông thôn mới thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2014) và 25 Bằng khen của Trung ương Hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Thành ủy Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố trao tặng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả, thành tích, sự tham gia, đóng góp tích cực mà cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TP đã đạt được trong 5 năm qua, nhiều phong trào do Hội phát động đã tạo được sự lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP. 

Trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới” và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy phong trào thi đua “CCB gương mẫu” rộng khắp, hướng về cơ sở, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân;… Tiếp tục khẳng định Hội CCB TP luôn là đoàn thể vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; mỗi cán bộ, hội viên là công dân gương mẫu, là những tấm gương điển hình trong cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của các hội viên, kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên; là lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp ở địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Xây dựng các cấp Hội trong sạch vững mạnh. Đồng thời, Hội và cán bộ, hội viên CCB tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình chuẩn bị đại hội, tham gia làm tốt công tác giám sát, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội, giới thiệu nhân sự cấp ủy… góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp. 

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Ngoài ra, 9 tập thể được Trung ương Hội khen thưởng danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019; 29 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.


Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t