Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài 08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố (19:52 03/10/2019)


HNP - Chiều 3/10, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Chương trình 20-CTr/TU, Chủ nhiệm Đề tài 08 “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã chủ trì hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị


Tham dự hội nghị có GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó CHủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở; các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.
 
Sau khi nghe Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn báo cáo kết quả nghiên cứu và những nội dung chính của Đề tài 08, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá Đề tài 08 đã được Ban chủ nhiệm triển khai công phu, nghiêm túc; khối lượng của Đề tài khá lớn, đã nêu được cơ sở lý luận, thực tiễn trong đánh giá kết quả thực Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố trên các lĩnh vực, chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, 5 bài học kinh nghiệm và 7 vấn đề lớn trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện...
 
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cũng trực tiếp góp ý nhằm hoàn thiện Đề tài 08 theo hướng khái quát, cô đọng; làm rõ hơn các nội dung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức trong nhiệm kỳ tới, đồng thời quan tâm phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đồng ý nghiệm thu để Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa trước khi tiến hành nghiệm thu cấp Thành phố. 
 
GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại hội nghị