Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III (14:49 03/10/2019)


HNP - Sáng 3/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2019 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 108.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) Thủ đô.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III


Tham dự đại hội, đại biểu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành.
 
Đại biểu thành phố Hà Nội có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Trưởng ban Chỉ đạo đại hội Nguyễn Văn Sửu; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố và đại diện Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố.
 

Tham dự đại hội có 241 đại biểu đại diện cho hơn 108.000 đồng bào các dân tộc thiểu số
 
Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Nguyễn Văn Sửu nhiệt liệt chào mừng 241 đại biểu về dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu khẳng định, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Hà Nội lần thứ III là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sâu sắc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu khẳng định, tại các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và trong cương lĩnh của Đảng, Đảng ta đều khẳng định vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và nguyên tắc “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bức trướng cho Đại hội
 
Đại hội đại biểu các DTTS là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào các DTTS của cả nước, trong đó có đồng bào dân tộc trên địa bàn Thủ đô. Đại hội cũng tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước...
 
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu đề nghị, mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tính sáng tạo, thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đã đề ra, góp phần vào thành công của đại hội.
 
Lãnh đạo Thành phố thăm triển lãm giới thiệu về đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
 
Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại đại hội, Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh cho biết, người DTTS trên địa bàn thành phố sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. Trong đó, đồng bào DTTS cư trú tập trung theo cộng đồng tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện với trên 55.000 người, chủ yếu là dân tộc Mường và Dao. 
 
Những năm qua, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 12%, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đạt khoảng 35 triệu đồng/năm.
 
Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS, miền núi còn 3,7%, dự kiến hết năm 2019 còn 3%. Có 7/14 xã vùng DTTS của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. 100% số xã có đường bê tông xi măng hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; trên 60% đường liên thôn, đường trục chính của thôn được bê tông hóa; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia.
 
Hệ thống trường học được tu sửa và xây mới đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh. 100% trẻ em được học mẫu giáo và lớp 1; tỷ lệ xã phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đạt 100%; số trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm 53,22%. 14/14 xã dân tộc miền núi đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% số người nghèo, cận nghèo ở các xã vùng đồng bào DTTS được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 100% số xã có đài truyền thanh và phủ sóng điện thoại di động và sóng truyền hình.

Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc được đồng bào ủng hộ và thực hiện có hiệu quả. Đồng bào dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thành phố; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt...
 
Những kết quả của công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của thành phố trong giai đoạn 2014-2019 đã góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa vùng dân tộc miền núi và vùng đồng bằng trên địa bàn Thủ đô.
 
Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, báo cáo cũng nêu 6 bài học kinh nghiệm về công tác dân tộc, trong đó, cùng với việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và các chính sách dân tộc của Nhà nước thành những chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể; cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi...Đặc biệt, các cấp, ngành liên quan cần làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín và trưởng thôn; kịp thời động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến là người DTTS...
 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định: Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố lần này là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, là dịp để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đồng bào các DTTS Thủ đô đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong những năm qua, thành phố đã quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Trong giai đoạn 2013-2015, ngân sách thành phố đã bố trí 837,5 tỷ đồng đầu tư thực hiện 105 dự án và giai đoạn 2016-2020, ngân sách Thành phố dự kiến bố trí nguồn vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Đến nay, đã cấp 850 tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án vùng đồng bào DTTS, hầu hết các dự án được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả. Ngoài ra, các quận nội thành đã hỗ trợ 92 tỷ đồng để xây dựng 46 nhà văn hóa thôn ở các xã vùng DTTS miền núi Thành phố.
 
Kinh tế xã hội các xã miền núi vùng đồng bào DTTS có bước tăng trưởng khá, bình quân trên 12%/năm, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt. Môi trường rừng được khôi phục, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 80%; kinh tế dịch vụ - du lịch phát triển theo hướng tích cực, mỗi năm các khu di lịch vùng dân tộc, miền núi đón hàng triệu lượt khách và thu hút hàng ngàn lao động góp phần tăng thu nhập đáng kể cho đồng bào.
 
Lãnh đạo UBND thành phố trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc
 
Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh: Chúng ta không chỉ vui mừng trước những đổi thay của bộ mặt nông thôn mới vùng dân tộc miền núi, mà còn được chứng kiến những thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Từ những phong trào ấy, đã xuất hiện không ít những hộ đồng bào dân tộc giỏi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại, vườn rừng; mở thêm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho bà con trong vùng. Không ít những già làng, trưởng dòng họ tộc đã trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở.
 

5 tập thể, 18 cá nhân đã nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 
Tuy nhiên, cuộc sống của đồng bào DTTS vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cần tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
 
Thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, dần thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và vùng miền núi của Thủ đô. Trước mắt, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất đối với 14 xã dân tộc miền núi giai đoạn 2019-2020.
 
Cùng với đó là phát triển toàn diện văn hóa DTTS; giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa thông qua bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào DTTS; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các DTTS, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân vùng DTTS.
 
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các đơn vị cần động viên người dân vùng DTTS, miền núi tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Chú trọng chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, quản lý, sắp xếp, sử dụng, nâng cao chất lượng cán bộ người DTTS đảm bảo tính kế thừa vững chắc.
 
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã khen thưởng cho 29 tập thể và 75 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc. Trong đó, 5 tập thể 18 cá nhân đã nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Lãnh đạo UBND TP trao bằng khen cho 15 tập thể, 28 cá nhân.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t