Kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển bền vững (19:43 01/10/2019)


HNP - Chiều 1/10, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Chánh Văn phòng UBND TP Vũ Đăng Định đã thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Thành phố.

Chánh Văn phòng UBND TP Vũ Đăng Định cung cấp thông tin tại buổi họp báo


Kinh tế tiếp tục phát triển bền vững
 
Chánh Văn phòng UBND TP Vũ Đăng Định cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,35%; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,8%; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 10,7%. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 12,45 tỷ USD, tăng 20,4%. Hà Nội đón 21,55 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,5%; trong đó, khách quốc tế 4,71 triệu lượt, tăng 10,1% (khách quốc tế có lưu trú đạt 3,31 triệu lượt, tăng 7,3%)… Những kết quả trên đều tăng so với cùng kỳ năm 2018.
 
Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy. Đến nay, đã có 06 huyện và 325/386 xã (84,2%) được công nhận đạt chuẩn NTM và 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
 
Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 245,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%. Đã phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 65 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn 34,35 nghìn tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 6,23 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Lũy kế tổng vốn FDI đăng ký đến nay đạt 41,3 tỷ USD. Cấp đăng ký kinh doanh 20.562 doanh nghiệp, vốn đăng ký 263,78 nghìn tỷ đồng (tăng 9% về số lượng doanh nghiệp, tăng 28% về vốn đăng ký); lũy kế đến nay có 273.734 doanh nghiệp.
 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 185.031 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán (tăng 14,3% so với cùng kỳ), trong đó: Thu nội địa 169.054 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương thực hiện 46.155 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 16.111 tỷ đồng, đạt 35,87% dự toán; chi thường xuyên là 29.600 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán.