Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (19:17 01/10/2019)


HNP - Chiều 1/10, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2019), 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2019); 20 năm “Ngày dân vận của cả nước" (15/10/1999-15/10/2019) và tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Dân vận khéo" 2009-2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể


Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch UB MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Công tác Dân vận góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng
 
Mở đầu hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày diễn văn kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, 20 năm Ngày Dân vận của cả nước. Theo đó, truyền thống công tác Dân vận được gắn liền với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Đảng ta đã xác định rõ trong các Đảng bộ phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động, bao gồm: Công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, mặt trận phản đế được ra đời. Những tổ chức này đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng là tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng, giáo dục, vận động quần chúng, coi đây là một nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta.
 
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày diễn văn tại hội nghị
 
Trải qua từng thời kỳ cách mạng, Ban Dân vận đã có những tên gọi khác nhau, nhưng đều có chức năng, nhiệm vụ chung là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác dân vận. Bao gồm công tác mặt trận, công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, tôn giáo vận, dân tộc ít người... Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15/10/1949. Tác phẩm rất ngắn gọn, với dung lượng hơn 600 chữ, được thể hiện bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi với quần chúng nhưng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là “cương lĩnh dân vận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” về công tác dân vận trong mọi giai đoạn cách mạng, nêu rõ về bản chất, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận, phương pháp, quy trình dân vận, tác phong người cán bộ dân vận...
 
Chính vì vậy, vào tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” và trên cơ sở sự ra đời của hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.
 
Là Đảng bộ lớn nhất cả nước, trong những năm qua, Thành ủy và các cấp ủy luôn chủ động vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ về công tác dân vận; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc theo hướng tập trung, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả; hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; phát huy dân chủ, đi liền giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nói đi đôi với làm.
 
Nhờ đó, hoạt động của hệ thống dân vận từ Thành phố đến cơ sở có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ và hiệu quả hơn. Công tác dân vận chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã có đạt được nhiều kết quả; công tác dân vận của các lực lượng vũ trang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả cao... góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước
 
Phong trào “Dân vận khéo” ngày càng thấm sâu, lan tỏa
 
Tiếp đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa đã trình bày báo cáo tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2009-2019. Phong trào đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo sức lan tỏa rộng khắp trên các lĩnh vực. Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... nên đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh...
 
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UB MTTQ TP Nguyễn Lan Hương
trao Bằng kheo cho các cá nhân điển hình trong phong trào "Dân vận khéo"
 
Cụ thể, các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã giúp tuyên truyền, vận động nông dân hiến đất mở đường, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó, xuất hiện nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, nhiều mô hình như “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Con đường nở hoa”, “Tuyến đường không rác”... đã được triển khai hiệu quả tại nhiều quận, huyện, góp phần giữ gìn trật tự, văn minh đô thị.
 
Cùng với đó, các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã phát huy hiệu quả tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nhiều đám cưới tại các quận, huyện đã được tổ chức tại nhà văn hóa, tổ chức tiệc trà, báo hỷ thay cho cỗ bàn, ăn uống linh đình; nhiều việc tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tỷ lệ hỏa táng ngày một tăng... 
 
Ban Dân vận Thành ủy khẳng định, phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực vào những kết quả toàn diện của Thành phố; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
 
Nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré đánh giá, trong 10 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Ban Dân vận Thành ủy phát huy tốt vai trò tham mưu triển khai công tác dân vận, cũng như tổ chức tốt “Hội thi Dân vận khéo”, thi viết về cán bộ “Dân vận khéo”... Điều đó cho thấy công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố đang được triển khai hiệu quả, đồng bộ.
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho các cá nhân
 
Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới đòi hỏi phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đồng chí Điểu K’Ré lưu ý Thành ủy Hà Nội tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đảm bảo sát thực tiễn với từng loại hình, cơ quan, đơn vị, hướng phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào những việc mới, việc khó. Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ trong công tác này. Chú trọng xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo; giải quyết tốt những kiến nghị, đề xuất, những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là về đất đai, môi trường...
 
Tiếp thu các ý kiến của đồng chí Điểu K’Ré, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản để triển khai đồng bộ các nội dung công tác dân vận. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Phong trào “Dân vận khéo” cũng được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới; thường xuyên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, đồng thời, tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc.
 
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quyết định 6525-QĐ/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị và “Năm dân vận chính quyền” 2019. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng điểm của Thành phố, những vấn đề dân sinh, bức xúc. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, kịp thời tham mưu, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu...
 
Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 40 cá nhân. Ban Thường vụ Thành ủy cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t