Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (16:37 19/09/2019)


HNP - Sáng 19/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội


Dự đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh.
 
Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của trung ương; đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các vị chức sắc cao cấp đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo; các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.
 
Về dự đại hội có 1.300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp, thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Đại biểu Thành phố Hà Nội dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Thành phố và 84 đại biểu chính thức.
 
Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người sáng lập và dẫn dắt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông, đất nước ta; tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Đại hội

 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sắc của Đảng, sự phối hợp của Nhà nước và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò, làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong suốt chặng đường gần 90 năm qua; cảm ơn các nước anh em, bạn bè trên thế giới đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024 cũng sẽ được hiệp thương cử ra…
 
Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới, những thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận diện đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của đất nước để xác định nhiệm vụ trọng tâm, khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tích cực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
 
Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ qua và cho biết, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...
 
Theo Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, Thành phố, các tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trên cả nước đóng góp cho Báo cáo chính trị. Tham luận tại đại hội trong phiên khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chia sẻ kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội”. Trong đó, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng quy chế về tổ chức phản biện xã hội, được triển khai thực hiện từ tháng 10/2010. 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã tổ chức 2.594 hội nghị phản biện xã hội đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND, quyết định, quy định của UBND các cấp...
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội

 
Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc đã không ngừng củng cố và lớn mạnh. Mặt trận đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn, đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được; trân trọng cảm ơn nhân dân cả nước đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của đất nước ta trong những năm qua.
 
Đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở thêm 5 vấn đề, đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định. Thủ tướng nhấn mạnh: “Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng, trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả nhiều hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”.
 
Trân trọng cảm ơn về sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc để tiếp tục thảo luận bổ sung vào nghị quyết của Đại hội.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật