Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Sở Công thương về Chương trình 08-CTr/TU (14:47 19/09/2019)


HNP - Sáng 19/9, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” tại Sở Công thương.


Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Hải cho biết, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, Đảng ủy Sở Công thương đã ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện cải cách hành chính, năm kỷ cương hành chính để chỉ đạo các chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã ban hành 105 văn bản chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, qua đó, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 25-40% so với quy định; thực hiện hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đang triển khai, với 80,5% hồ sơ được tiếp nhận qua mạng. Sở cũng đăng ký đến hết năm 2019 thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3 trở lên.
 
Đáng chú ý, năm 2018, 100% hồ sơ do Sở tiếp nhận được thực hiện đúng và trước thời hạn quy định. Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 8/2019, Sở đã tiếp nhận 19.853 hồ sơ, trong đó, 83% được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3; trả kết quả đúng và trước hạn đạt 100%. Năm 2019, Sở cũng đề xuất xây dựng 35 dịch vụ công cấp sở, 8 dịch vụ công cấp huyện. Nhiều năm qua, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính...
 
Ngoài ra, năm 2016, Sở đã thực hiện xong nhiệm vụ rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Theo đó, số lượng phòng thuộc Sở sau khi sắp xếp giảm từ 9 xuống còn 6 phòng. Năm 2017, thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở thì số lượng giảm từ 3 xuống còn 1 đơn vị và 13 phòng (3 đơn vị) giảm còn 4 phòng…
 
Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh CCHC là một nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì vậy, ngay đầu nhiệm kỳ, TP đã chọn CCHC là một trong những chương trình trọng tâm và kiên trì triển khai nhiều năm qua. Qua làm việc với Sở Công thương, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá, Sở chủ động triển khai tích cực và có nhiều kết quả nổi bật trong tham mưu thực hiện 6 nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chương trình số 08-CTr/TU. Trong đó, Sở đã tham mưu tốt trong công tác quản lý Nhà nước; chủ động sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng đẩy mạnh CCHC; ứng dụng tốt CNTT vào giải quyết TTHC…
 
Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn về kinh tế nên phát triển kinh tế là nhân tố tích cực góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Trong đó, phát triển lĩnh vực công thương được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, vai trò tham mưu của Sở đòi hỏi phải nỗ lực hơn. Ngoài việc so sánh các chỉ tiêu CCHC thì phải so sánh thêm chỉ tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại để phấn đấu.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Sở tiếp tục rà soát, đánh giá chặt chẽ các quy định, quy trình vận hành công việc của cơ quan theo tính chất “rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả”. Tăng cường kiểm tra trong vấn đề thực hiện kỷ cương tại nơi làm việc. Chủ động tham mưu đề xuất trong thực hiện công tác CCHC sao cho thuận tiện nhất và hướng tới sự hài lòng cho người dân, DN. Ngoài ra, các nhiệm vụ CCHC phải có sự so sánh và bám sát với các mục tiêu, chủ trương lớn của TP để thúc đẩy thực hiện. Trong đó, phải xác định khâu nào còn yếu cần quan tâm và phát hiện vấn đề để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế vi phạm.
 
Bên cạnh đó, Sở cũng cần chủ động đề xuất, tham mưu và cung cấp thông tin cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thường xuyên của Thành ủy, UBND TP. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và chủ động phối hợp với các sở ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng tính công khai minh bạch trong thực hiện CCHC để giúp người dân, DN nắm được thủ tục, quy trình để sử dụng. Đồng thời, gắn CCHC với thực hiện vai trò của cấp ủy, chính quyền để phát huy nhuần nhuyễn vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ đáp ứng công việc nội bộ ngành, TP.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật