Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Cải cách từ những việc nhỏ thì mới cải cách được những việc lớn (16:25 10/09/2019)


HNP - Chiều 10/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 01 đến kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020” tại Huyện ủy Thanh Trì.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi làm việc


Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Đức Quỳnh cho biết, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, không gây xáo trộn công việc; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tiếp tục đường chuẩn hóa, có sự chuyển biến mạnh về tác phong làm việc.
 
Công tác CCHC của huyện luôn được quan tâm lãnh đạo, các chỉ tiêu CCHC của huyện cơ bản hoàn thành trên cả 6 nội dung với nhiều đổi mới, giao dịch giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân được thuận lợi, nhanh chóng, giảm phiền hà, nhiều TTHC được rút ngắn…
 
100% các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện, xã thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của cấp huyện, xã và trên cổng thông tin điện tử của huyện. 99% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn; nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian. Hiện nay, TTHC mức độ 3 cấp huyện là 116; mức độ 4 cấp huyện là 12, đạt tỷ lệ 48,2%. 
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, huyện Thanh Trì đã triển khai Chương trình 08 của Thành ủy nghiêm túc, tổ chức quán triệt tới đảng bộ, cán bộ, công chức viên chức của các cấp trên địa bàn huyện; triển khai có hiệu quả 6 nội dung chương trình của Thành ủy và có thanh kiểm tra. 
 
Đặc biệt, một trong những việc lớn nhất mà huyện Thanh Trì làm được đó là tổ chức sắp xếp lại các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp công lập mà không có khiếu kiện sau sắp xếp, đảm bảo thực hiện toàn diện toàn bộ nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp xong, Thanh Trì đã làm được 3 việc làm “nền móng” để rút ngắn các TTHC, đó là xây dựng toàn bộ nội dung quy chế quy trình từ các phòng ban đến các xã; xây dựng xong đề án vị trí việc làm để phân cấp được dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; rà soát toàn bộ các TTHC để cắt giảm… “Đây là điểm nổi bật, căn cơ nhất trong cải cách hành chính” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
 
Ngoài ra, huyện đã phát động phong trào CNTT thông qua hệ thống giáo dục. Các cán bộ chủ chốt của huyện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Thành phố nghiêm túc. 
 
Về cải cách tài chính, huyện đã làm tốt việc tăng mức khoán chi thường xuyên để tăng tự chủ, tăng tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho cán bộ. Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục phát huy, bởi chỉ khi nào một bộ máy đưa mức chi tiêu thường xuyên xuống 40% thì đó mới là bộ máy hoạt động hiệu quả.
 
“Những kết quả trên là một trong những yếu tố quan trọng để huyện bước đầu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong hơn 3 năm vừa qua” - Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận.  
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý về kết quả chỉ số CCHC của huyện còn chưa tương xứng với tiềm năng và khả năng (xếp thứ 22/30), vì vậy trong thời gian tới huyện cần tiếp tục tập trung một số nội dung để nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: Đảm bảo bảo mật thông tin; tăng cường tập huấn, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng tỷ lệ người dân thực hiện các TTHC qua môi trường mạng. “Cải cách từ những việc nhỏ thì mới cải cách được những việc lớn, bắt đầu từ khoa học sắp xếp lịch thời gian làm việc” - Chủ tịch UBND Thành phố gợi mở.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật