Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng công tác cải cách hành chính (14:19 10/09/2019)


HNP - Sáng 10/9, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc với Sở NN&PTNT về thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2016-2020”.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì buổi kiểm tra


Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Huy Đăng, thời gian qua, Sở luôn quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC đến các đơn vị trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị bám sát kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Theo đó, về công tác cải cách thể chế, từ năm 2016 đến nay, 100% các văn bản của Sở ban hành đúng trình tự, thể thức quy định. Hệ thống VBQPPL về lĩnh vực nông nghiệp được công khai, minh bạch và dễ tiếp cận.
 
Các TTHC có liên quan đến các tổ chức, công dân được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có quy trình ISO tương ứng kèm theo. Đến nay, đã cung cấp 16 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn quy định.
 
Sở đã niêm yết công khai đường dây nóng và hòm thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại bộ phận một cửa, nơi dễ quan sát và thuận tiện cho tra cứu. Thường xuyên có công chức trực để giải đáp, hướng dẫn kịp thời trong quá trình thực hiện TTHC.
 
Đặc biệt, Sở NN&PTNT Hà Nội luôn quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính đến các đơn vị trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị bám sát kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Các nội dung về cải cách thể chế, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, ứng dụng CNTT được triển khai nghiêm túc và dần đáp ứng được yêu cầu xây dựng bộ máy gọn nhẹ, công khai, minh bạch.
 
Công tác quản lý, sử dụng biên chế được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện tinh giản biên chế, tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định, không có tình trạng đơn thư, khiếu kiện xảy ra.
 
Theo đó, sau khi sắp xếp lại, cơ cấu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở còn 22 đầu mối (giảm 11 đầu mối). Sở chấp hành các quy định của pháp luật trong xử lý đối với các cơ quan, đơn vị đã có quyết định sáp nhập. Tuy giảm 30% số lượng đầu mối song các đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả và góp phần nâng cao kết quả hoạt động của ngành.
 
Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Chương trình 08-CTr/TU tại Sở NN&PTNT. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu Sở cần tiếp tục rà soát lại quy trình, quy chế, nguyên tắc làm việc, tham mưu ban hành quy trình một cách khoa học, hiệu quả, trong đó việc chú trọng công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải đảm bảo tính thống nhất.
 
Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Tư pháp cần tham mưu cho thành phố ban hành các chính sách để nâng cao hiệu quả điều hành, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, trong đó, hỗ trợ Sở NN&PTNT tháo gỡ khó khăn về công tác cải cách hành chính, soạn thảo và ban hành văn bản.
 
Về tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT cần xem xét giải quyết việc sắp xếp chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm một cách hợp lý, đúng với vị trí công việc. Đối với những cán bộ chưa đủ điều kiện cần tăng cường đào tạo, hoàn thành các chứng chỉ, nghiệm vụ. Sắp xếp rõ từng người, trong quá trình làm cầm công khai minh bạch...tránh việc phát sinh khiếu kiện, kéo dài.
 
Riêng đối tượng tham gia hợp đồng nhiều năm, Sở Nội vụ cần phối hợp với Sở NN&PTNT để lắng nghe từng đơn vị để tháo gỡ khó khăn; Tích cực tham mưu thành phố để nâng cao hiệu quả bộ máy. Việc thi tuyển viên chức, công chức Sở NN&PTNT cần nghiên cứu thực hiện theo đúng chỉ đạo của TP để nâng cao năng lực cán bộ. Tuy giảm về số lượng nhưng vẫn phải đảm bảo đủ cán bộ đảm nhiệm các chức năng, nhiệm vụ.
 
Trong lĩnh vực quản lý điều hành của các trung tâm, chi cục... cần thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ của nhà nước đến người dân đảm bảo hiệu quả. Về các tiêu cực về quản lý rừng, hồ thủy lợi, quản lý đất đai, đê điều... Sở cần chỉ đạo để xử lý các hạn chế, vi phạm này. Đối với công tác CCHC, Sở NN&PTNT cần ứng dụng CNTT để vừa đáp ứng cho công tác tổ chức điều hành, vừa xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng phầm mềm sử dụng đảm bảo hiệu quả.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t