Nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (13:40 06/09/2019)


HNP - Sáng 6/9, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình tại huyện Thường Tín.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra bộ phận một cửa huyện Thường Tín


Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết: Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU, huyện Thường Tín đã xây dựng, ban hành 59 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn; thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 4 hội nghị tập huấn về công tác CCHC; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, từ tháng 7/2016 đến nay đã tổ chức 68 lượt kiểm tra, tái kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã ban hành văn bản phê bình 7 xã, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ.
 
Huyện và các xã đã thực hiện niêm yết công khai toàn bộ quy trình giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của huyện; duy trì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC vào sáng thứ 7 hằng tuần; niêm yết công khai hòm thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân tại bộ phận một cửa huyện và các xã... Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai 63 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (trong đó có 36 dịch vụ công ở cấp huyện và 27 ở cấp xã). Tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến ngày một tăng. Ở cấp xã, tính từ ngày 15/12/2016 đến nay, có 16.402 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 98,2%, tỷ lệ này ở cấp huyện là 95,1%.
 
Hằng năm, huyện Thường Tín thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp. Kết quả cụ thể cho thấy, trong năm 2017, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC ở cấp xã là 65%, về sự phục vụ của cán bộ, công chức là 68%. Tỷ lệ này ở cấp huyện lần lượt là 80% và 89%. Năm 2018, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC ở cấp xã là 75,99%, về sự phục vụ của cán bộ, công chức là 77,45%. Ở cấp huyện lần lượt là 81% và 87%.
 
Tuy vậy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho rằng, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ở huyện và các xã còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch (hiện tại ở cấp huyện là 16,07% và cấp xã là 18,75% so với kế hoạch là 40-50%); trụ sở làm việc của một số xã chưa đảm bảo, bộ phận một cửa chưa đảm bảo tiêu chuẩn 40m2; nhiều trang thiết bị văn phòng chưa đồng bộ; sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác CCHC có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và thường xuyên.
 
Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra cũng nêu nhiều vấn đề để huyện Thường Tín tập trung trao đổi, làm rõ, như kết quả xếp hạng CCHC của huyện Thường Tín trong những năm qua còn thấp; trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu...
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thường Tín trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. So với đầu nhiệm kỳ, nhiều lĩnh vực công tác của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; công tác điều hành, quản lý công việc từ huyện đến các xã hiệu quả hơn...
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận buổi kiểm tra
 
Dù vậy, đồng chí Đào  Đức Toàn cho rằng, nhiều chỉ số đánh giá Thường Tín còn ở nhóm cuối. Do vậy, huyện cần phải nhận thức rõ để nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Riêng với công tác CCHC, trọng tâm vẫn là con người. "Máy móc, thiết bị có trang bị tốt đến đâu nhưng người vận hành, đội ngũ cán bộ không nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm thì hiệu quả sẽ không cao", Phó Bí thư Thành ủy lưu ý.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện cần rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, quy trình công tác để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa nghiêm. Chú trọng nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; quản lý tốt hệ thống hồ sơ, lưu trữ văn bản để phục vụ công tác quản lý, điều hành.
 
Về tổ chức bộ máy, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị huyện Thường Tín tiếp tục rà soát, đánh giá cả về tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ hằng tháng, từ đó, tạo động lực để cán bộ nỗ lực, phấn đấu. Cùng với đó, huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc 2 Bộ Quy tắc ứng xử; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của CCHC, đồng thời, huy động sự tham gia của người dân đối với công tác này.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng lưu ý huyện thực hiện tốt hơn các giải pháp của Chương trình 08, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, chỉ tiêu đến năm 2020, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính là 80%. Do vậy, huyện Thường Tín cần tập trung để nâng cao chỉ số này, bởi mục tiêu cuối cùng của CCHC là hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân. Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Thường Tín quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ CCHC; đầu tư cho bộ phận một cửa huyện và các xã đạt chuẩn.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t