Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra Chương trình 08-CTr/TU tại quận Bắc Từ Liêm (16:09 03/09/2019)


HNP - Sáng 3/9, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về ​"Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020" tại quận Bắc Từ Liêm.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kết luận tại buổi làm việc


Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, Quận ủy Bắc Từ Liêm, công tác chỉ đạo, điều hành của Quận tiếp tục thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác xây dựng, ban hành và rà soát VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng. Công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, kiến nghị theo thẩm quyền và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đã tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện hệ thống, khoa học theo chỉ đạo của Thành phố.
 
Cụ thể, trong cải cách thể chế, từ năm 2016 đến nay, UBND Quận thực hiện góp ý 15 dự thảo xây dựng VBQPPL của Trung ương, Thành phố. Thực hiện thẩm định 21 VBQPPL (trong đó 05 Nghị quyết và 16 Quyết định) của HĐND-UBND Quận đảm bảo đúng quy định, chất lượng và thời gian theo quy định. 
 
Về cải cách TTHC, Quận đã niêm yết đầy đủ các Quyết định công bố TTHC của Trung ương, Thành phố tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả Quận, Phường và Cổng thông tin điện tử Quận. Triển khai đầy đủ các VBQPPL về kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát, kiểm soát TTHC theo quy định. Trong quá trình rà soát, Quận đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC và quy định có liên quan đến TTHC không hợp pháp, hợp lý. Quận thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thành phố để giải quyết các TTHC liên thông, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn.

Hiện nay, tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận là 224 TTHC; tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường là 145 TTHC. Tại phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; Quận và 13 phường đã tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 100%. Quận tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Quận và các phường. Duy trì nghiêm túc việc trực tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần theo quy định.
 
Việc xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT, quận đã tập trung đầu tư đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng CNTT với các thiết bị hiện đại. Với những thành tích đạt được về ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến, UBND quận Bắc Từ Liêm đã được UBND Thành phố trao tặng Bằng Khen có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2018. Theo đó, năm 2016, chỉ số CCHC của quận Bắc Từ Liêm đứng thứ 4/30 quận, huyện, thị xã. Năm 2017, xếp hạng 2/30 khối quận, huyện. Năm 2018, chỉ số CCHC của quận Bắc Từ Liêm đứng vị trí thứ 3/30 quận, huyện, thị xã.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được của quận Bắc Từ Liêm trong việc triển khai thực hiện Chương trình 08-CTr/TU, 3 năm gần đây, quận đều đứng ở tốp đầu của Thành phố về CCHC. Nhấn mạnh là quận mới, khối lượng công việc nhiều, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị quận tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ gắn với việc thực hiện chính quyền đô thị; quan tâm chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường làm việc văn minh; tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Thành phố; tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân một cách tốt nhất; dự báo được những vấn đề mới, những vấn đề phức tạp trong công tác quản lý…
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra bộ phận “một cửa” phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm
 
* Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Đoàn kiểm tra đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở phường Phú Diễn. Tiếp đó, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại bộ phận "một cửa" phường Phúc Diễn và bộ phận "một cửa" quận Bắc Từ Liêm.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t