Tín dụng chính sách xã hội giúp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội (12:20 29/08/2019)


HNP - Sáng 29/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 40


Tham dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã...
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Chỉ thị số 40-CT/TW đã được Hà Nội quán triệt, phổ biến rộng rãi, được cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản gắn với các cơ chế đặc thù của TP Hà Nội. Hiện nay, toàn Thành phố đang quản lý và triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 7.913 tỷ đồng, tăng 3.192 tỷ đồng so với năm 2014, với tổng số 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.
 
Đáng chú ý, dư nợ cho vay nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đến 30/6/2019 đạt 2.817 tỷ đồng, với gần 81 nghìn khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 36% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội TP. Trong 5 năm qua, từ nguồn vốn này đã giải ngân cho 134 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho 147 nghìn lao động, giúp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 3,9 nghìn nhà cho hộ nghèo. Nguồn vốn này tập trung vào các chương trình cho vay thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; cho vay giải quyết việc làm cho các hộ nghèo, cận nghèo; cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai tới 100% xã, phường, thị trấn của Thành phố; tạo điều kiện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi, kịp thời. Nguồn vốn giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố đã giúp cho trên 57 nghìn hộ thoát nghèo; giúp cho trên 17 nghìn lượt học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; cho vay xây dựng mới và cải tạo 250 nghìn công trình  nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội còn giúp đẩy nhanh công tác xây dựng nông thôn mới của Thành phố, giúp ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, trong 5 năm qua, Chỉ thị số 40 đã được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội đối với việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Đồng chí cũng đề nghị phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả triển khai thực hiện của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Gắn việc thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội lồng ghép với thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; với phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen” gây mất ổn định xã hội. 
 
“Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cơ sở và người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách. 
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, triển khai các hoạt động giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế gắn với việc triển khai tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn được nhanh chóng, kịp thời.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công bằng, công khai dân chủ và an toàn vốn. 

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t