Hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở 4 đề tài khoa học trong tháng 9/2019 (21:06 28/08/2019)


HNP - Chiều 28/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 13/2/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” để đánh giá sơ bộ kết quả, sản phẩm một số đề tài thuộc Chương trình.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận phiên họp


Tham gia phiên họp có các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU, trong đó, có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các chuyên gia, nhà khoa học: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương... 
 
Báo cáo kết quả, sản phẩm thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, trong 8 đề tài thuộc Chương trình, đến nay, 4 đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở, được đánh giá cao và đề nghị thông qua. Đó là, Đề tài số 01: Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề tài số 02: Đánh giá công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng, giải pháp xây dựng “Chính quyền điện tử”, “Thành phố thông minh”; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề tài số 03: Đánh giá nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề tài số 06: Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 
 
4 đề tài còn lại gồm: Đề tài số 04: Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển Thủ đô đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Xây dựng thực hiện; Đề tài số 05: Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện; Đề tài số 07: Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030  do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện; Đề tài số 08: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thực hiện. Đến nay, các đơn vị chủ trì thực hiện đã hoàn thành công tác nghiên cứu, hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, đủ điều kiện trình Ban Chủ nhiệm Chương trình xem xét, đánh giá sơ bộ trước khi tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.
 
Sau khi nghe chủ nhiệm 4 đề tài báo cáo sơ bộ kết quả, nêu một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề còn nhiều phương án, các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình đã thảo luận, cho ý kiến. Các ý kiến đều đánh giá cao chất lượng nội dung, hình thức từng đề tài, đồng thời, khẳng định cả 4 đề tài đều đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý kiến của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình, biểu dương chủ nhiệm các đề tài đã cố gắng hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, được các thành viên Ban Chủ nhiệm ghi nhận. Đồng chí chỉ đạo, chủ nhiệm từng đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp, nhất là các ý kiến cụ thể để hoàn thiện lại báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; rà soát nội dung, phối hợp với chủ nhiệm các đề tài khác để bảo đảm nhất quán về số liệu và thông tin. Các báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu từng đề tài phải được trau chuốt lại. Trong quá trình đó, chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia nghiên cứu cần tiếp tục tư duy để bổ sung cho đề tài của mình những quan điểm, đánh giá, nhất là các giải pháp, khâu đột phá mới thúc đẩy Thủ đô phát triển mạnh trong giai đoạn mới. Trong tháng 9/2019, 4 đề tài còn lại phải được hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở.
 
Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, chủ nhiệm các đề tài phải xây dựng ngay các báo cáo tóm tắt trên cơ sở chắt lọc từ báo cáo tổng hợp. Ngoài ra, các cơ quan liên quan phải tiến hành tổng kết từng đề tài gắn với tổng kết 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy để cung cấp tài liệu cho việc soạn thảo văn kiện; hoàn thành Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét tại Hội nghị lần thứ 20 diễn ra vào tháng 10/2019.
 
* Chiều cùng ngày, đề tài đầu tiên trong 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU đã được nghiệm thu cấp Thành phố. Đó là Đề tài số 01: “Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” do Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chủ trì.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t