Chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế (13:11 26/08/2019)


HNP - Quán triệt quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, văn hóa phải được coi trọng và đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, trong những năm qua, Hà Nội tiến hành đồng thời và đồng bộ việc xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế, với sự nhất quán của định hướng văn hóa và mục tiêu phát triển con người Thủ đô. Đây cũng là nhiệm vụ cụ thể hóa quan điểm của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triền bền vững đất nước".

Đối với việc xây dựng văn hóa trong chính trị, ý thức đầy đủ trách nhiệm trước Trung ương và cả nước, Đảng bộ Hà Nội đã xác định phương châm "Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm" gương mẫu, đi đầu, có nhiều việc làm chủ động, sáng tạo trong triển khai, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",… Thường xuyên chăm lo xây dựng văn hóa trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể CT-XH từ thành phố tới cơ sở; trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC, VC có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; các địa phương, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụgắn với việc sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 05-KH/TU và Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; thực hiện tốt năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị các cấp”; ban hành và thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố. Nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ nhân dân của CB, CC, VC. Xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ không đúng tôn chỉ, mục đích.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 về việc “Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020” tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ CB, CC với nhiều tiêu chí được đánh giá cao về mức độ hài lòng của người dân, như thái độ khi tiếp xúc với nhân dân được đánh giá cao là 79,3%, ý thức trách nhiệm với công việc được nâng lên rõ rệt (75,5%). Nhìn chung, CB, CC trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thể hiện tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử chuẩn mực hơn trong thực thi công vụ; từng CB, CC, VC người lao động chấp hành nghiêm chế độ giờ giấc làm việc cũng như hiệu quả giải quyết TTHC với người dân và doanh nghiệp được nâng lên.

Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong từng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, giữ ổn định tình hình từ cơ sở. Đặc biệt, Thành phố đã làm tốt công tác quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế nhân sự kiện có tính chất chính trị quốc tế quan trọng là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội. Thành công của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã khẳng định vững chắc thêm vị thế, vai trò của Việt Nam trong sứ mệnh hòa bình của Thế giới. Hà Nội - Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu đậm trong bạn bè quốc tế, qua đó giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội tươi đẹp, bình an, thân thiện, hiếu khách, đang phát triển mạnh mẽ.

Đối với việc xây dựng văn hóa trong kinh tế, minh chứng nổi bật đó là Hà Nội được đánh giá là một trong 10 thành phố năng động nhất thế giới tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra tại Thụy Sĩ. Từng bước phát huy những tiềm năng, thế mạnh văn hóa để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (du lịch văn hóa, phát triển các không gian sáng tạo, thủ công mỹ nghệ truyền thống…) - xu hướng phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Điển hình lĩnh vực kinh tế du lịch Thủ đô phát triển vượt bậc trong 5 năm gần đây: Giai đoạn 2015-2018, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng khá nhanh và ổn định, năm sau cao hơn năm trước, mức tăng bình quân ước đạt 10,2%/năm. Cụ thể, năm 2015 khách du lịch đến Hà Nội đạt 19.693.743 lượt khách, năm 2016 đạt 21.803.906 lượt, năm 2017 đạt 23.830.000 lượt, năm 2018 đạt 26.301.268 lượt. Tổng thu từ khách du lịch năm 2015 đạt 54.967 tỷ đồng đến năm 2018 đạt 77.480.000 tỷ đồng, tăng 41%.

Trong những năm qua, Thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp (tính đến hết 28/02/2019, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội là 257.872 doanh nghiệp), trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa như cải cách, đơn giản hóa TTHC về đăng ký doanh nghiệp, miễn phí 100% lệ phí đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (chương trình bồi dưỡng kiến thức cho hộ kinh doanh, Chương trình đào tạo giám đốc điều hành doanh nghiệp…). Tổ chức các Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch và lễ hội ẩm thực giữa thành phố Hà Nội và Nhật Bản trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh đào; phối hợp tốt với các sở ngành, các cơ quan Trung ương trong việc tổ chức các cuộc hội thảo, xúc tiến đầu tư với các đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp châu Âu, với Hiệp hội phần mềm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, xây dựng thành phố thông minh… để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư. Đặc biệt, Hà Nội cũng đã phối hợp tổ chức sự kiện thể thao văn hóa “Chào mừng F1 đến Việt Nam” tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long… Sự thay đổi tích cực trong môi trường đầu tư được các doanh nghiệp phấn khởi đón nhận.

Với những nỗ lực của Hà Nội trong xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, Thủ đô Hà Nội từng bước phát triển ổn định, hài hòa, bền vững.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t