Bộ Tư lệnh Thủ đô tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP (14:14 22/08/2019)


HNP - Sáng 22/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn dự hội nghị.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng


Thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động tạo nguồn, nâng cao số lượng, chất lượng đào tạo sĩ quan dự bị từ các đối tượng; đăng ký, quản lý, sắp xếp sĩ quan dự bị đi vào nền nếp; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch, thăng quân hàm sĩ quan dự bị được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, từng bước nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên. 
 
Từ năm 2002 đến nay, các địa phương đã bổ túc được 640 cán bộ cấp tiểu đoàn, 1.470 cán bộ cấp đại đội; huấn luyện chuyển loại phòng không, pháo binh 1.289 đồng chí. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, huấn luyện sĩ quan dự bị theo kế hoạch Bộ Quốc phòng giao. 100% sĩ quan dự bị chấp hành nghiêm lệnh động viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô trong tình hình mới… Cấp ủy chính quyền và các sở, ban, ngành địa phương, đơn vị quân đội đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và huy động lực lượng sĩ quan dự bị. Đội ngũ sĩ quan dự bị đề cao được trách nhiệm, nghĩa vụ, tích cực rèn luyện, nâng cao kiến thức toàn diện và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nhận nguồn tin tưởng.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đảng, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIV) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Cơ quan quân sự địa phương và đơn vị nhận nguồn phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tạo nguồn đào tạo, sắp xếp, quản lý, huấn luyện sĩ quan dự bị, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Cơ quan quân sự các quận, huyện, thị xã phải có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn để thực hiện tốt công tác sĩ quan dự bị.
 
Tại hội nghị, 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t