Giữ vững vị trí tiên phong trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân (14:02 15/08/2019)


HNP - Sáng 15/8, huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”, trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho 03 xã


Điểm sáng trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM
 
Theo đồng chí Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) Đan Phượng là huyện có xuất phát điểm thấp so với bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, bình quân các xã chỉ đạt 10/19 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ, sản xuất chưa phát triển, việc đầu tư công nghệ vào sản xuất và bảo vệ môi trường còn hạn chế, thu nhập bình quân năm 2010 chỉ đạt 13,7 triệu đồng/người/năm…
 
Xác định xây dựng NTM là chương trình trọng điểm nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, vì vậy, ngay từ những ngày đầu thực hiện, chương trình đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao với những bước đi, cách làm chủ động, sáng tạo…kết quả xây dựng NTM đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đến năm 2015, huyện đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM trên địa bàn với 15/15 xã đạt 19 tiêu chí; Đan Phượng là huyện đầu tiên của Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 14,24% năm 2010 xuống còn 8,6% năm 2018. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi 1.375,8 ha, hình thành các vùng sản xuất tập trung, các chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của huyện. Các điểm công nghiệp, làng nghề được xây dựng và mở rộng, thu hút hàng nghìn lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 47,9 triệu đồng (tăng 3,5 lần so với năm 2010). 
 
Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm. Trong 10 năm, huyện đã đầu tư xây dựng 41,05km đường trục xã, 87,64km đường trục thôn, 139,1km đường ngõ xóm, 102,7km đường giao thông nội đồng, nâng tổng số đường trục xã là 50,57km, đường trục thôn là 133,7km, đường ngõ xóm là 198,5km, đường trục chính nội đồng 113,72km. Các tuyến đường đều được bê tông hóa và nhựa hóa. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
 
Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên, 15 xã có 44/48 trường học đạt chuẩn quốc gia (tăng 11 trường so với năm 2010 và 9 trường so với năm 2015); trong đó có 4 trường tiểu học học đạt chuẩn mức độ 2. Mô hình bác sỹ gia đình triển khai hiệu quả tại xã Tân Hội và đang được nhân rộng trong toàn huyện, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,6% (tăng 55,6% so với năm 2010, tăng 24,6% so với năm 2015). Các thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe cho nhân dân.
 
Cảnh quan, môi trường được bảo vệ, mỗi xã đều có 1-2 tuyến đường trồng hoa, cây xanh. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông đảm bảo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện cả về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, tiêu biểu là việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách.
 
Đặc biệt, đến tháng 5/2019, 3 xã: Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung là những xã đầu tiên của Thành phố Hà Nội được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả rà soát sơ bộ bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đến nay các xã đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên, xã cao nhất đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí. 
 
Giữ vững vị trí tiên phong trong xây dựng NTM
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng những thành tựu rất đáng phấn khởi mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Đan Phượng đã đạt được trong công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân thời gian qua.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị
 
Nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy tại huyện Đan Phượng được diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đang tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019, để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu xây dựng huyện Đan Phượng phát triển thành Quận… Trước yêu cầu nhiệm vụ đó, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy đề nghị huyện tiếp tục giữ vững phong độ và vị trí tiên phong, mang tính dẫn dắt trong thực hiện Chương trình của Thành ủy và cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh; đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các xã NTM nâng cao, nhằm chuẩn bị trước một bước cho việc phát triển từ huyện lên Quận trong tương lai gần.
 
Tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp tối ưu phát triển kinh tế huyện Đan Phượng theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của các sản phẩm chủ lực của huyện. Phát triển mạnh hơn các mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, thành lập các HTX chuyên ngành. Gắn sản xuất với sơ chế, quảng bá sản phẩm, xây dựng các chuỗi giá trị. Tiếp tục thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. 
 
Nâng cấp các vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo quy mô lớn tương xứng với tiềm năng của Huyện. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP theo chỉ đạo của UBND Thành phố; quan tâm đào tạo nghề và nguồn nhân lực của huyện. 
 
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống có sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và lộ trình đô thị hóa. Nâng cấp các tuyến đường giao thông từ huyện đến xã. Đặc biệt là duy trì, sử dụng có hiệu quả các thiết chế về văn hóa xã hội, tránh lãng phí nguồn lực.
 
Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t