Thanh Trì: Duy trì và phát huy thành quả trong xây dựng nông thôn mới (13:46 14/08/2019)


HNP - Sáng 14/8, huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” và phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện. Đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU đã đến dự.

Đại biểu dự hội nghị


Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU, huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nội dung. Thanh Trì là huyện đầu tiên của Thành phố tổ chức tốt cuộc thi “Trật tự ATGT và trật tự văn minh đô thị gắn với xây dựng NTM” từ cơ sở đến huyện; công tác dồn điền đổi thửa đạt 100% kế hoạch tạo điều kiện chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Huyện đã tập trung phát triển các vùng sản xuất tập trung, đưa khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, huyện bố trí 5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao như mô hình sản xuất nấm Đông trùng ứng dụng công nghệ cao, mô hình nhà lưới trồng rau thủy canh tại xã Yên Mỹ, mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Duyên Hà, hoa Đào tại xã Yên Mỹ… Bên cạnh đó, huyện đã hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGap tại xã Đại Áng gắn với thực hiện liên kết chuỗi thịt lợn tại Công ty CP thực phẩm Song Đạt; Duy trì 769ha/năm diện tích nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển khu nuôi trồng thủy sản tập trung diện tích 250ha với các mô hình như khôi phục mô hình nuôi tôm càng xanh xã Đông Mỹ, nuôi cá thâm canh tăng năng suất tại xã Tả Thanh Oai, Đông Mỹ…đặc biệt, đã thực hiện xây dựng thí điểm mô hình nuôi cá thâm canh ứng dụng công nghệ cao “sông trong ao” tại xã Đại Áng.

Về xây dựng NTM, năm 2015, 15/15 xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành xây dựng NTM, về đích trước 2 năm so với kế hoạch; Tháng 9/2017, huyện Thanh Trì được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Ngoài ra, trên cơ sở Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM mới nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020, huyện Thanh Trì đã triển khai thực hiện với kết quả: 15/15 xã đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch NTM, quy hoạch khu trung tâm xã tỷ lệ 1/500; hoàn thành 250km đường giao thông nông thôn, nhiều tuyến đường giao thông trục quan trọng của huyện; duy trì 100% xã cơ bản đạt tiêu chí thủy lợi và tiêu chí Điện; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 77,94% (53/68 trường); 16 chợ đạt chuẩn hạng 3 và 100% xã có chợ đạt chuẩn cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% trong đó 81,6% được sử dụng nước sạch đô thị.

Đặc biệt, tiêu chí phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất đạt kết quả tốt. Giá trị thu hoạch/ha đất trồng trọt, nuôi thủy sản năm 2019 ước đạt 230 triệu đồng/ha, tăng 1,76 lần so với năm 2016. Nhờ đó, đến hết năm 2015, huyện đã có 100% xã đạt tiêu chí thu nhập. Ước thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 đạt 54,3 triệu đồng/người, tăng 5,9 triệu đồng/người so với năm 2018; tăng 8,6% so với mục tiêu của Chương trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì trong công cuộc xây dựng NTM. Chỉ ra những bài học kinh nghiệm của huyện, đồng chí nhấn mạnh: Thanh Trì vinh dự là đơn vị thứ 2 trong 4 huyện đầu tiên trên tổng số 18 huyện, thị xã của Hà Nội đạt chuẩn NTM và về đích trước 2 năm. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn và tin tưởng Thanh Trì không chỉ dừng ở đó mà các xã đã đạt chuẩn rồi phải đạt NTM nâng cao, huyện phải duy trì giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả Chương trình 02 của Thành ủy và tiếp tục triển khai thực hiện tốt theo hướng sẽ phát triển thành quận.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện, thụ hưởng thành quả của chương trình, trong đó, đồng chí yêu cầu có nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu từ thôn, tổ dân phố đóng góp hiệu quả, thiết thực xây dựng NTM nâng cao.

Thứ hai, duy trì chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng văn minh đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng NTM nâng cao gắn với các tiêu chí phát triển đô thị. Phấn đấu hoàn thành Đề án xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành Quận giai đoạn 2020-2025, trước năm 2025. Đồng chí cũng lưu ý, Thanh Trì đang trong quá trình phát triển, với tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó, cần quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử các di tích.

Thứ ba, để phát huy tiềm năng, lợi thế về địa lý, giao thông, văn hóa, lịch sử, Thanh Trì cần tiếp tục huy động nhiều hơn mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó, chú trọng thực hiện các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, liên kết với HTX, doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ; tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng KHKT, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Thanh Trì theo hướng bền vững, chú trọng thực hiện chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm"; quan tâm đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng, các công trình y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa, kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển của một huyện đang trong quá trình đô thị hoá. Cùng với đó, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đất đai, xây dựng, giao thông, đặc biệt là gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thứ tư, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bám sát chủ đề năm của Thành phố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhất là vai trò nêu gương của người lãnh đạo; Phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chuẩn bị chu đáo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Ghi nhận những kết quả đạt được, UBND huyện Thanh Trì đã khen thưởng cho 28 tập thể, 06 hộ gia đình và 51 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong trong 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t