Hoạt động HĐND TP ngày càng đổi mới, rõ hiệu quả (15:06 13/08/2019)


HNP - Chiều 13/8, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND TP, quận, huyện, thị xã quý II và thảo luận chuyên đề “Công tác tiếp dân và xử lý đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP và Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã.


Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm


Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, HĐND các cấp Thành phố đã tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả công việc. Thường trực HĐND Thành phố ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 07/01/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. 7 tháng đầu năm 2019, 168 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 61,5% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố, HĐND Thành phố đã triển khai kịp thời, hiệu quả 161 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố.


Đặc biệt, nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; ngay từ đầu năm, Đảng Đoàn, Thường trực HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch với những nội dung, biện pháp đồng bộ, khả thi và tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết liệt, cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Thường trực HĐND Thành phố đã định hướng, hướng dẫn kịp thời đúng quy định pháp luật đối với hoạt động của HĐND quận, huyện, thị xã; đồng thời, cũng trao đổi kinh nghiệm của Thường trực HĐND Thành phố trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thuộc thẩm quyền. Sau Hội nghị, lãnh đạo HĐND quận, thị xã, phường tiếp thu những kinh nghiệm thu được để tập huấn cho các cơ sở, tạo điều kiện cho đại biểu HĐND các cấp tiếp cận các kỹ năng hoạt động; tích cực bồi dưỡng cho đại biểu HĐND nhằm nâng cao ý chí, bản lĩnh của người làm công tác HĐND. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực sau các cuộc giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp thành phố. Đồng thời, giúp HĐND các quận, huyện, thị xã phát huy vai trò của đại biểu trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của đại biểu chuyên trách, tạo sự lan tỏa trong việc phát huy các kỹ năng hoạt động của HĐND các cấp.


Đáng chú ý, HĐND TP đã tổ chức thành công các kỳ họp HĐND theo tinh thần đổi mới, chủ động, phù hợp với thực tiễn đã đem lại kết quả tốt đẹp, được đại biểu HĐND, cử tri đánh giá cao. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn phát triển của Thành phố và triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương; trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, thống nhất với UBND và Ủy ban MTTQ Thành phố, HĐND Thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 và thứ 9 (trong đó kỳ họp thứ 8 là kỳ họp không thường kỳ); ban hành 15 nghị quyết chuyên đề, 3 nghị quyết thường kỳ và 5 nghị quyết về công tác nhân sự.


Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được thực hiện với nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng, phát huy trí tuệ của đại biểu, đề cao tinh thần xây dựng, tính dân chủ, công khai tranh luận, đối thoại và ý thức trách nhiệm, tự phê bình của người được chất vấn. Chủ tọa điều hành phiên chất vấn tập trung theo từng chủ đề để đảm bảo kỹ, rõ và đi đến tận cùng từng nội dung. Thông báo kết luận phiên chất vấn được ban hành với các nội dung rõ ràng, cụ thể, ghi rõ các cam kết trả lời, các mốc thời gian thực hiện để yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thuận tiện cho cử tri theo dõi, giám sát.


Đặc biệt, các phiên giải trình của Thường trực HĐND được tổ chức đúng quy định, hiệu quả rõ rệt, khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XV về công tác quản lý trật tự xây dựng. Đây là nội dung thường xuyên, quan trọng, được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; HĐND giám sát, chất vấn và tái chất vấn tại các kỳ họp thứ 3, 4, 5 HĐND TP khóa XV. Sau chất vấn của HĐND, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng.


Tại phiên giải trình đã có 15 đại biểu HĐND Thành phố với 17 lượt nêu câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình và đề xuất một số giải pháp thực hiện; 04 đồng chí Ủy viên UBND Thành phố là Giám đốc các Sở; 06 đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện; 07 Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và 03 đội trưởng Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị đã thực hiện giải trình. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt UBND Thành phố phát biểu tiếp thu, báo cáo làm rõ thêm các ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố.


Hoạt động sát thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của cử tri


Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố 7 tháng đầu năm 2019 bảo đảm đúng luật và tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Nội dung, chương trình giám sát đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn các vấn đề quan trọng, liên quan đến bức xúc dân sinh của Thủ đô. Kế hoạch giám sát được chuẩn bị chu đáo, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện. Đề cương báo cáo giám sát rõ nội dung, toàn diện, phân riêng đối với từng đơn vị, kèm các biểu bảng cụ thể. Các thông tin, tài liệu, văn bản phục vụ giám sát được chuẩn bị đầy đủ, cung cấp trước tới Đoàn giám sát để nghiên cứu.


Nét mới trong hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tiếp tục được chú trọng theo hướng thiết thực, tập trung vào cơ sở để tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong thực hiện của các cấp, các ngành. Tổ chức giám sát, khảo sát linh hoạt theo nhóm các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ và nội dung; trong giám sát, giảm số lượng đầu mối giám sát trực tiếp ở đơn vị cơ sở, tăng cường giám sát qua báo cáo và mời cơ sở, các đơn vị liên quan về làm việc tại Trụ sở của HĐND Thành phố để làm rõ các nội dung giám sát; kết luận buổi giám sát của Đoàn giám sát, khảo sát đều được nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục… Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được công bố công khai, gửi tới các tổ chức, đơn vị chịu giám sát và gửi báo cáo Thường trực Thành ủy, đồng thời, được đăng trên Trang Thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị


Trong 7 tháng đầu năm 2019, Thường trực, các Ban, Văn phòng, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tích cực triển khai được 24 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Trong đó, HĐND Thành phố tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề kết quả thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính; Các Ban HĐND Thành phố tổ chức 10 cuộc giám sát, 9 cuộc khảo sát chuyên đề; các Tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục duy trì giám sát, khảo sát 04 cuộc về những vấn đề bức xúc, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương theo kế hoạch.


Trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố, các đại biểu HĐND đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử đảm bảo đúng quy định. Tại 60 cuộc tiếp xúc, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp 390 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cuộc tiếp xúc cử tri tiếp tục đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian để cử tri phát biểu ý kiến và tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan.


Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố đối với 05 vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Đến nay, đã có 03 vụ việc giải quyết xong, 02 vụ việc đang tập trung giải quyết theo quy định.


Cùng với đó, 207 lượt đại biểu HĐND Thành phố, trong đó có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiến hành tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huyện, thị xã. Qua đó, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới công dân và lắng nghe, tiếp thu tình hình cơ sở.


HĐND Thành phố đã tiếp nhận, xử lý 776 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 134 đơn, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 5 đơn, lưu 637 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền…). Đã nhận được 124 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn và 249 văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t