Bí thư Thành ủy: Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để vươn ra thế giới (14:23 13/08/2019)


HNP - Sáng 13/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Thành phố về tình hình kinh tế tập thể, HTX và kết quả hoạt động của Liên minh HTX Thành phố 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị


Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.
 
Đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố Lê Văn Thư cho biết, đến tháng 7 năm 2019, trên địa bàn Thành phố có 1.430 tổ hợp tác, tăng 47 tổ hợp tác so với năm 2018, tổng số thành viên tham gia tổ hợp tác là 4.326 người. Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tiểu thủ công nghiệp… Tổ chức, quy mô và nội dung hoạt động đa dạng, đáp ứng và khắc phục được khó khăn của kinh tế hộ như thiếu vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm.
 
Về HTX, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số 1.909 HTX và Quỹ tín dụng nhân dân, tăng 46 HTX so với năm 2018, trong đó số HTX, Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động là 1.607; số HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể là 302. Trong những năm qua, kinh tế tập thể, HTX tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của Thành phố. Riêng năm 2018, doanh thu của các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn Thành phố ước đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2017. Tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã ước đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2017.
 
Điển hình như 223 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Thành phố hoạt động sản xuất kinh doanh gồm nhiều ngành nghề, như: Gốm sứ, mây tre đan, sơn mài,... có vai trò tích cực trong việc duy trì, phát triển làng nghề truyền thống, tạo việc làm thường xuyên cho hàng ngàn thành viên và người lao động. Nhiều HTX đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, có nhiều sáng kiến sáng tạo trong sản xuất, thu hút và tập hợp được nhiều nghệ nhân, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
 
Cùng với đó, gần 1 nghìn HTX nông nghiệp đã hoạt động hiệu quả trong việc cung ứng các dịch vụ nông nghiệp; tổ chức triển khai sản xuất nông nghiệp an toàn; liên kết nhân dân phát triển các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tích cực tham gia quảng bá sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu tập thể, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ... Đáng chú ý, nhiều HTX nông nghiệp đã cùng với chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phân vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn mới.
 
Hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao về chất lượng, tỷ lệ an toàn trong hoạt động được đảm bảo, khả năng thanh toán, khả năng chi trả được nâng lên, từ đó đã hỗ trợ vốn kịp thời cho các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm. Hiện nay, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố có tổng số gần 122 nghìn thành viên, tổng nguồn vốn là trên 12 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 7.010 tỷ đồng.
 
Về hoạt động của Liên minh HTX Thành phố, trong 7 tháng đầu năm, Liên minh HTX Thành phố đã tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, nổi bật là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Dồng thời, chú trọng làm tốt công tác tư vấn hỗ trợ, nắm bắt thông tin hoạt động của HTX, đơn vị thành viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đơn vị thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn phát triển HTX; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp thành viên mới, với 47 tổ hợp tác và 46 HTX, kết nạp 41 HTX tham gia thành viên Liên minh HTX Thành phố, nâng tổng số HTX, đơn vị thành viên Liên minh HTX Thành phố lên 1.234 đơn vị.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố Lê Văn Thư cũng chỉ ra một số khó khăn, tồn tại trong hoạt động, như nhiều HTX có quy mô nhỏ, cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp năng lực có hạn chế, chỉ tập trung vào dịch vụ cho sản xuất, không có khả năng để phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển HTX khó thực hiện, như chính sách về đất đai, hỗ trợ xây dựng hạ tầng, xây dựng mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa... Hệ thống quản lý nhà nước về HTX chưa thống nhất đầu mối.
 
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại hội nghị
 
Tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá, Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế tập thể, HTX. Hiện tại, Hà Nội là địa phương có số lượng HTX nhiều nhất cả nước, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả cũng cao nhất, với nhiều mô hình đa dạng... Tuy vậy, những mặc cảm về mô hình HTX kiểu cũ vẫn còn; nhận thức của một bộ phận cán bộ, người lao động về HTX cũng chưa đầy đủ; năng lực cạnh tranh, sức hấp thụ nguồn vốn của các HTX còn hạn chế. Bên cạnh đó, Thành phố cũng chưa có những HTX lớn, việc liên kết giữa các HTX cũng chưa chặt chẽ... Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, Hà Nội cần quy hoạch lại các kênh phân phối, ứng dụng công nghệ cao để hình thành và khép kín chuỗi giá trị. Thành phố cũng cần xem lại hệ thống chợ, nghiên cứu để phát triển thành các trung tâm hỗ trợ cho nông dân, từ đó, mới kiểm soát được toàn bộ các vấn đề về an toàn trong sản xuất, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường... 
 
Xóa bỏ mặc cảm về kinh tế tập thể
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả hoạt động của Liên minh HTX Thành phố, ngày càng khẳng định vai trò là đầu mối, trụ cột, gia đình chung của kinh tế tập thể. Theo Bí thư Thành ủy, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Thành phố thời gian qua tiếp tục được quan tâm, phát triển theo đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, là bộ phận không thể tách rời của kinh tế thị trường. Kết quả phát triển đó thể hiện ở số lượng số HTX tăng thêm, chiếm khoảng 10% số HTX cả nước. Các HTX của Thành phố cũng phát huy tính năng động, sáng tạo, đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, không chỉ tiêu thụ trong nước, mà còn xuất khẩu đi nhiều nước.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong thời gian tới, thách thức còn rất lớn, nhưng cơ hội còn lớn hơn, đặc biệt là đối với Hà Nội – một thị trường tiêu thụ lớn, trung tâm về hợp tác, giao dịch quốc tế... Đây là những tiềm năng, lợi thế mà các HTX cần tận dụng để phát triển, vươn ra thế giới. Chính vì thế, Liên minh HTX cần nhận thức rõ, xây dựng thành các giải pháp cụ thể; thường xuyên đề xuất, tìm tòi, phát triển các mô hình mới, đồng thời, tổng kết, nhân rộng các mô hình hay. Cùng với đó, các sở, ngành Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ để phát triển kinh tế tập thể, các HTX của Thành phố trong thời gian tới.
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, phải xóa bỏ mặc cảm đối với kinh tế tập thể. Đồng chí dẫn chứng, ở các nước phát triển, kinh tế tập thể vẫn giữ vai trò quan trọng, nhiều sản phẩm của HTX xuất khẩu đi khắp thế giới. Do vậy, các HTX cần năng động hơn; tăng cường ứng dụng CNTT, đầu tư khoa học công nghệ; mở rộng quy mô, hình thành các doanh nghiệp lớn trong các HTX...
 
Thống nhất với đề xuất của Liên minh HTX Thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị đưa việc phát triển kinh tế tập thể, HTX thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới để quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, rà soát lại các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX hiện có đề sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Tiếp thu các kinh nghiệm tốt của khu vực và thế giới, mời các chuyên gia giỏi về truyền đạt, giảng dạy để đổi mới công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật...

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t