Quốc Oai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy (15:07 13/08/2019)


HNP - Sáng 13/8, huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đại biểu thăm quan các gian hàng


Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy trên địa bàn huyện Quốc Oai cho thấy, năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng NTM Quốc Oai có xuất phát điểm thấp, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, các tiêu chí đạt rất thấp. Cụ thể, qua rà soát, toàn huyện có 04 xã đạt 9 tiêu chí, 09 xã đạt 6 tiêu chí, 07 xã đạt 5 tiêu chí.
 
Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, có cách làm khoa học, bài bản đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, qua đó, từng bước đưa các chương trình, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thu hút được nguồn lực to lớn trong xã hội và nhân dân trong xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến hết năm 2017, huyện đã có 20/20 xã được công nhận đạt NTM; hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch huyện đề ra.
 
Trong đó, một số chỉ tiêu xây dựng NTM của huyện đạt kết quả cao như: 73,9% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 100% số thôn có điểm sinh hoạt văn hóa; 82% số hộ dân được sử dụng nước sạch... Toàn huyện đã nâng cấp, cải tạo được hơn 799km đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng mới 21 hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân của huyện đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.
 
Đối với nhiệm vụ xây dựng huyện NTM, Quốc Oai đã hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Trung ương để xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018. 
 
Sau khi hoàn thành xây dựng NTM, huyện Quốc Oai tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần phát triển huyện Quốc Oai ngày càng văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, Quốc Oai tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm nâng cao đời sống nhân dân...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thế hệ cán bộ lãnh đạo; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân toàn huyện trong việc thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy. 
 
“Những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng NTM của huyện Quốc Oai sẽ là nền tảng vững chắc để huyện phát huy sức mạnh nội lực, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.
 
Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Quốc Oai tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Xây dựng nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh cao. Triển khai sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt, duy trì, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục rà soát soát để thực hiện quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, phát triển các gia trại, trang trại, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, tập trung vào chăn nuôi trang trại theo hướng tập trung, đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác quản lý các vùng quy hoạch chuyển đổi.
 
Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế vườn có hiệu quả kinh tế cao gắn với việc chỉnh trang theo tiêu chí NTM. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 
Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp, ưu tiên phát triển các giống mới, phương pháp kỹ thuật mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển hơn nữa mô hình các hợp tác xã của huyện theo luật mới, khuyến khích các hộ nông dân thực hiện sản xuất, liên kết với các hợp tác xã với các doanh nghiệp để hình thành các chuỗi phát triển từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
 
Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là phát triển chương trình OCOP. Duy trì các thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn với sản xuất chế biến, tiêu thụ nông nghiệp trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
 
Về xây dựng NTM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình, các mô hình, các làm hay từ thực tế các thôn, làng, các xã trên địa bàn huyện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.
 
Phấn đấu đến năm 2020 có từ 1-2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; giai đoạn 2020 – 2025, mỗi năm có từ 1-2 xã đạt NTM nâng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào văn hóa, thể thao. Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đặc biệt là các mô hình hiệu quả cao về phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội.
 
Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Duy trì, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.
 
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở để nhân dân được tham gia đóng góp nhiều hơn và trực tiếp vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đổi mớt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện xây dựng NTM.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t