Quốc Oai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy (15:07 13/08/2019)


HNP - Sáng 13/8, huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đại biểu thăm quan các gian hàng


Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy trên địa bàn huyện Quốc Oai cho thấy, năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng NTM Quốc Oai có xuất phát điểm thấp, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, các tiêu chí đạt rất thấp. Cụ thể, qua rà soát, toàn huyện có 04 xã đạt 9 tiêu chí, 09 xã đạt 6 tiêu chí, 07 xã đạt 5 tiêu chí.
 
Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, có cách làm khoa học, bài bản đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, qua đó, từng bước đưa các chương trình, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thu hút được nguồn lực to lớn trong xã hội và nhân dân trong xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến hết năm 2017, huyện đã có 20/20 xã được công nhận đạt NTM; hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch huyện đề ra.
 
Trong đó, một số chỉ tiêu xây dựng NTM của huyện đạt kết quả cao như: 73,9% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 100% số thôn có điểm sinh hoạt văn hóa; 82% số hộ dân được sử dụng nước sạch... Toàn huyện đã nâng cấp, cải tạo được hơn 799km đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng mới 21 hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân của huyện đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.
 
Đối với nhiệm vụ xây dựng huyện NTM, Quốc Oai đã hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Trung ương để xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018. 
 
Sau khi hoàn thành xây dựng NTM, huyện Quốc Oai tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần phát triển huyện Quốc Oai ngày càng văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, Quốc Oai tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm nâng cao đời sống nhân dân...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thế hệ cán bộ lãnh đạo; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân toàn huyện trong việc thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy. 
 
“Những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng NTM của huyện Quốc Oai sẽ là nền tảng vững chắc để huyện phát huy sức mạnh nội lực, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.
 
Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Quốc Oai tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ c