Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thống kê của Thành phố (15:05 09/08/2019)


HNP - Sáng 9/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Cục Thống kê Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị


Cùng tham gia buổi làm việc có Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thống kê Đậu Ngọc Hùng cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2019, Cục Thống kê Thành phố đã tổ chức triển khai các cuộc điều tra, thống kê thường xuyên theo đúng phương án, quy định, như các cuộc điều tra về diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng, điều tra chăn nuôi, các cuộc điều tra lâm nghiệp, thủy sản, điều tra doanh nghiệp, lao động, việc làm...
 
Đáng chú ý, Cục Thống kê Thành phố đã chủ động chuẩn bị từ sớm và kỹ lưỡng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tham mưu Thành phố tổ chức hội nghị phổ biến nhiệm vụ Tổng điều tra tới Ban Chỉ đạo các cấp; tổ chức tập huấn tới đội ngũ điều tra viên và giám sát viên... Đặc biệt, Cục Thống kê đã mở rộng mẫu điều tra để có thêm thông tin phục vụ sự quản lý, điều hành của Thành phố và các sở, ngành liên quan. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, cuộc Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn Thành phố đã được thực hiện thành công, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 
Cục Thống kê Thành phố cũng tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm; biên soạn Niên giám thống kê và các ấn phẩm thống kê; kịp thời cung cấp số liệu phục vụ đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Công tác phân tích, dự báo được quan tâm thực hiện, bên cạnh việc nâng cao chất lượng các báo cáo kinh tế - xã hội, Cục Thống kê Thành phố đã thực hiện một số báo cáo, phân tích quan trọng, như “Báo cáo kiểm kê, đánh giá thực chất các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội”; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư  trong công tác phân tích, dự báo kinh tế - xã hội Thành phố; tham gia Đề tài thuộc Chương trình 20 của Thành ủy về nghiên cứu khoa học trọng điểm...
 
Cục Thống kê Thành phố cũng triển khai đa dạng các hình thức phổ biến thông tin thống kê, nhất là qua Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và một số báo... qua đó giúp người dùng khai thác thông tin được nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, Cục Thống kê Thành phố cũng thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố cũng thẳng thắn đánh giá, chất lượng các báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng, quý tuy được cải thiện, nhưng chưa có nhiều nhận định, phân tích chuyên sâu về nguyên nhân, tình hình; nhiều cuộc điều tra, báo cáo thống kê vẫn dừng lại ở việc cung cấp số liệu, ít các sản phẩm phân tích chuyên đề; việc phối hợp chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê còn hạn chế; ứng dụng CNTT trong hoạt động thống kê tuy được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê ở cấp xã hiện nay chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, ảnh hưởng đến hoạt động thống kê...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của Cục Thống kê Hà Nội. Trên cơ sở xác định rõ những hạn chế, tồn tại, đồng chí Nguyễn Bích Lâm đề nghị Cục Thống kê Hà Nội chủ động đề ra các giải pháp để khắc phục, nhất là trong công tác phân tích, dự báo, để số liệu thống kê phải thực tế, chính xác, làm căn cứ để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố. Đồng chí cũng lưu ý một số nhiệm vụ đối với Cục Thống kê Hà Nội, trong đó, phải thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác này; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động. Trên cơ sở số liệu thu thập được, cần chú trọng phân tích, đánh giá, báo cáo với Thành ủy, HĐND, UBND TP và chia sẻ với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng, có như vậy mới phát huy được hiệu quả của các số liệu thống kê.
 
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương kết quả, đóng góp của ngành Thống kê đối với sự phát triển của Thành phố. Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Cục Thống kê Thành phố cũng triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố; chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm...
 
Theo Bí thư Thành ủy, công tác thống kê là một hoạt động thầm lặng, số liệu báo cáo, thống kê có ý nghĩa quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố. Chính vì thế, Cục Thống kê cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, đề xuất chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ thống kê, tổng hợp báo cáo với Thành phố để triển khai, đồng thời, bố trí đội ngũ cán bộ hợp lý. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để cung cấp cho Thành phố những thông tin thực tế, khách quan nhất.
 
Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý nhiệm vụ phải tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu. Muốn vậy, phải đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối, đề xuất phân công các đơn vị chịu trách nhiệm về từng loại thông tin, dữ liệu nhất định. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Cục Thống kê Thành phố tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng. Trước mắt, tham gia tích cực hơn trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t