Tạo mọi điều kiện để người dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền (20:49 06/08/2019)


HNP - Ngày 6/8, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tại 10 xã: Cần Kiệm, Kim Quan, Dị Nậu, Hữu Bằng, Hạ Bằng, Đồng Trúc, Lại Thượng, Phú Kim, Yên Trung, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất).

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc


Báo cáo của 10 xã cho thấy, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; từng bước đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo đến quyền lợi của nhân dân nhiều hơn. Qua đó, Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quyền dân chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy. Do vậy, đã khơi dậy tiềm năng, sức mạnh to lớn trong nhân dân, động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tham gia tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Đặc biệt, nhờ thực hiện QCDC ở cơ sở, bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội ngày càng được phát huy. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển đã được Nhân dân bàn bạc, tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả như: giải phóng mặt bằng, vấn đề đền bù; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc trong nhân dân…điều đó đã tạo khí thế phấn khởi, cổ vũ động viên khích lệ Nhân dân ngày càng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa.
 
Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc
 
Nhận thức của hệ thống chính trị về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Điều này được thể hiện qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của ban chỉ đạo và vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ ở thôn, cấp ủy Đảng, chính quyền đều thấy rõ trách nhiệm về những việc phải thông báo cho Nhân dân biết, bàn, kiểm tra, những việc Nhân dân được quyền giám sát. Kết quả trên cho thấy sự vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ QCDC ở cơ sở đã góp phần giữ ổn định an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng toàn dân, đời sống của Nhân dân được nâng lên.
 
Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại đó là việc các thành viên ban chỉ đạo tại địa phương hoạt động kiêm nhiệm nên có lúc, có nơi công tác thực hiện QCDC ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền ở một số thôn, xã chưa được thường xuyên, còn mang tính chất mùa vụ; công tác giám sát của thanh tra Nhân dân ở một số nơi còn hạn chế về nghiệp vụ…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai QCDC tại huyện Thạch Thất nói chung và 10 xã được kiểm tra nói riêng và đánh giá, các cấp ủy đảng tại địa phương đều đã gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
 
Chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại như một số địa phương vẫn còn đơn thư khiếu nại của người dân liên quan đến việc giao đất ở, chính sách với người có công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa QCDC ở cơ sở; tổ chức tiếp dân định kỳ, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, qua đó, phát huy được vai trò, tiềm năng, sức mạnh của Nhân dân; góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
 
Chia sẻ với những khó khăn của các địa phương đang gặp phải, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị các đơn vị giải quyết kịp thời các đơn thư, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.
 
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, qua đó góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật