Bộ Tư pháp họp báo công tác Quý II năm 2019 (10:04 31/07/2019)


HNP - Chiều 30/7, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp Quý II/2019. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chánh văn phòng Phụ trách Văn phòng Bộ Tư pháp chủ trì họp báo.

Các đại biểu tham gia dự buổi họp báo


Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 114 nhiệm vụ, đã hoàn thành 66 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 48 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.
 
Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ Tư pháp tiếp tục tăng 01 bậc, xếp thứ 3/18 Bộ, ngành được đánh giá.
 
Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm, Bộ Tư pháp cùng các Bộ, ngành đã tích cực xây dựng, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, thông qua 07 luật và cho ý kiến 09 dự án luật khác; tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL.
 
Công tác thẩm định VBQPPL đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 06 tháng vừa qua, toàn ngành đã thẩm định được 2853 dự thảo VBQPPL, trong đó, Bộ Tư pháp thẩm định được 105 dự thảo. Công tác THADS 8 tháng đầu năm 2019 cơ bản đạt tiến độ: Về việc, đã thi hành xong 336.404 việc, đạt tỷ lệ 60,24%. Về tiền, đã thi hành xong gần 23.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,01%.
 
Nhiều chính sách quan trọng được Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành, ngày 24/6/2019, nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/4/2019, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” đã xác định cụ thể các mục tiêu, phạm vi thực hiện cũng như các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.
 
Quyết định số 471/QĐ-TTg, ngày 26/4/2019, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” đã xác định các mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu; phân công trách nhiệm cụ thể cho Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện Đề án.
 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BTP, ngày 17/7/2019, công bố Danh mục TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Tư pháp gồm 96 thủ tục thuộc 12 nhóm lĩnh vực (cụ thể, lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm; lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Quản tài viên; Công chứng; Trọng tài thương mại; Luật sư; Đấu giá tài sản; Hoà giải thương mại; Thi hành án dân sự; Bồi thường nhà nước; Phổ biến giáo dục pháp luật).
 
Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn và nhiều Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã tập trung giải đáp và làm rõ các vấn đề mà các phóng viên quan tâm như các nội dung liên quan đến thi hành án dân sự, bồi thường nhà nước, tổ chức cán bộ, giám định tư pháp...
 
Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Tư pháp cũng giải đáp các câu hỏi liên quan đến: Tình hình chuẩn bị sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp; Tình hình một số dự án Luật do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng; Tình hình triển khai một số nhiệm vụ mới theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; Tình hình triển khai hoạt động tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết quả tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam".

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t