Chú trọng kiểm tra việc thực hiện QCDC từ cơ sở (23:17 29/07/2019)


HNP - Chiều 29/7, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở TP Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 4 phường: Phúc Tân, Hàng Trống, Hàng Buồm và Phan Chu Trinh thuộc quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra


Báo cáo của 4 phường cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 04 phường coi trọng, gắn với thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm dân vận chính quyền”. Việc thực hiện công khai các nội dung theo Pháp lệnh 34 được các phường thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện để nhân dân theo dõi, giám sát.
 
Đảng ủy, UBND các phường cũng tích cực chỉ đạo, thực hiện QCDC gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”. Cơ bản các hồ sơ tiếp nhận đều được giải quyết đúng hạn, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt cao, như: Phường Hàng Trống (3.928/3.933 hồ sơ), phường Phúc Tân (639/639 hồ sơ),... Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và các Tổ hòa giải ở 04 phường đã đi vào nền nếp, qua đó, đã phát hiện, hòa giải thành công hàng trăm trường hợp ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình mới, nhất là trong các trường ngoài công lập, trong công tác quản lý trật tự xây dựng, GPMB, thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể và trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất được 04 phường chú trọng, từ đó, góp phần hạn chế các sai phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng; đôn đốc và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.
 
Bên cạnh những kết quả trên, việc thực hiện QCDC ở 04 phường nhìn chung còn những tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức đối về vị trí, vai trò của thực hiện QCDC chưa cao, còn chưa làm hết trách nhiệm; chưa làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; sự tham gia của nhân dân đối với xây dựng và thực hiện QCDC hiệu quả chưa rõ nét; vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao...
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện QCDC tại quận Hoàn Kiếm nói chung và tại 4 phường được kiểm tra nói riêng. “Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, các phường đều thực hiện có hiệu quả QCDC tại các lĩnh vực, gắn việc thực hiện với những vấn đề liên quan mật thiết tới quyền lợi của người dân. Việc tiếp công dân cũng được Đảng ủy các phường thực hiện nền nếp và phân công cán bộ chủ chốt tiếp công dân hằng tuần”, đồng chí đánh giá.
 
Thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các phường đẩy mạnh việc tự kiểm tra việc thực hiện QCDC, quan tâm hơn nữa đến việc khiếu nại vượt cấp về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các phường. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị, thời gian tới, quận Hoàn Kiếm và các phường cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC; gắn việc thực hiện với nhiệm vụ chính trị của phường, quận, thành phố. 
 
Đồng chí cũng đề nghị các phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân. Bên cạnh việc triển khai quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, cần thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận và Thành phố. 

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t