Công tác thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước (23:23 29/07/2019)


HNP - Phát biểu tại hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 29/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn đề nghị, 5 thành phố tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác thi đua khen thưởng, theo quan điểm thi đua là "gieo trồng", khen thưởng là "thu hoạch". Công tác thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế của 5 thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị


Tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, để đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tăng cường kỷ cương hành chính, Hà Nội đặt phương châm “5 rõ”: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” và “Một việc - Một đầu mối xuyên suốt”; kiểm tra công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ CB, CC, VC, người đứng đầu. 
 
Cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch hơn; thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính” gắn với phong trào CB, CC, VC, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng. Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị phù hợp với mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. 
 
Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển theo hướng “Xác định lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là đối tượng để phục vụ”; tổ chức các hội nghị chuyên đề đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; xây dựng, điều chỉnh các cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tích cực ứng dụng CNTT, rút gọn TTHC; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước.
 
Cùng với đó, việc tổ chức các phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, luôn bám sát và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trung ương, Thành phố; các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng giai đoạn để triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức các phong trào thi đua đặc thù toàn Thành phố có sức lan tỏa như phong trào: “Người tốt, việc tốt”; “Toàn dân chung tay xây dựng NTM”; “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Trật tự văn minh đô thị”, “An toàn thực phẩm”, “Kỷ cương hành chính”,… Trong các phong trào thi đua đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như: Mô hình “Tổ công tác liên ngành Thành phố giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư; mô hình “Chính quyền thân thiện, trách nhiệm” của quận  Nam Từ Liêm, quận Long Biên; mô hình “Đường có hoa, nhà có số, phố có tên” trong xây dựng Nông thôn mới của huyện Đan Phượng; Công an Hà Nội triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại trụ sở cơ quan, đơn vị có nhu cầu lớn; tổ chức cấp đăng ký mô tô điện, xe máy điện tại các trường học, khu đô thị, khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phát động phong trào CB, CC, VC thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi cộng cộng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Thành phố đã sắp xếp kiện toàn lại 22 Cụm thi đua thuộc Thành phố và chỉ đạo các Cụm, khối thi đua tổ chức sơ, tổng kết gắn với tổ chức hội thảo, trao đổi chuyên đề của từng đơn vị về phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, xây dựng các mô hình mới.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tham luận tại Hội nghị
 
Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của Thủ đô đạt được kết quả tích cực: Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tăng 7,21%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 132.134 tỷ đồng (đạt 50,2% dự toán). Hoạt động xuất khẩu tăng 5,4% so cùng kỳ; nhập khẩu tăng 4,6%.
 
Vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt 140.000 tỷ đồng (tăng 10,5% so cùng kỳ). Số doanh nghiệp mới được thành lập là 13.690 doanh nghiệp; tổng số vốn đăng ký thành lập mới là 143.700 tỷ đồng (tăng 10%). Lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 14,4 triệu lượt người,...
 
Để công tác thi đua, khen thưởng của các thành phố và Cụm Thi đua tiếp tục được phát huy, nâng cao hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, TP Hà Nội đặc biệt đề xuất đổi mới hoạt động Cụm thi đua theo hướng giảm hội họp gắn với tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tạo điều kiện tham quan quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị...
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương thời gian qua có nhiều điểm mới, sáng tạo. Cụ thể, hệ thống văn bản luôn được rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cập nhật với các quy định của pháp luật về các giải thưởng, danh hiệu nhà nước. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới. Nhiều Thành phố đã ban hành quy định theo đặc thù riêng của từng đơn vị. 
 
Bên cạnh đó, các đơn vị cũng có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua. Ngoài thi đua truyền thống còn có những đặc thù riêng, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó để tập trung giải quyết. Công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập các gương điển hình, phong trào thi đua có nhiều chuyển biến tích cực…
 
Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao việc đổi mới công tác thi đua trong tình hình hiện nay của 5 thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đề ra những chủ đề thi đua, chương trình hành động sát với yêu cầu, đòi hỏi của Trung ương và địa phương.
 
Thời gian tới, đồng chí đề nghị, 5 thành phố tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác thi đua khen thưởng, theo quan điểm thi đua là "gieo trồng", khen thưởng là "thu hoạch". Công tác thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế của 5 thành phố. Phát động thi đua mạnh mẽ nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị với quyết tâm cao, " nhà nhà thi đua, người người thi đua", nhất là trong CB, CC, VC.
 
Đặc biệt, 5 thành phố cần nghiên cứu, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tạo đột phá trong thi đua; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đi đôi với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; biểu dương, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới...

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t