Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh trong công tác quy hoạch xây dựng (18:23 27/07/2019)


HNP - Sáng 27/7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc


Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Thế Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố.
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy cho biết, Viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP, tự chủ tài chính và tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Viện có 8 phòng chuyên môn, 1 đơn vị sự nghiệp, tổng số 200 CC, VC, người lao động. Đảng bộ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có 10 chi bộ với 72 đảng viên. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là cơ quan đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, quy hoạch xây dựng của thủ đô Hà Nội.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện đã tích cực tham mưu, phục vụ UBND TP, lãnh đạo Thành phố về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu biểu như: Đã lập Đề cương Đề án nghiên cứu tổng thể các điểm xây dựng nhà ở, trường mầm non, trường học công lập cho con công nhân trong các KCN&CX Thành phố; tham gia với Sở Xây dựng triển khai “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025”, cũng như Đề tài “Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” phục vụ công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.
 
Trong công tác tổ chức lập quy hoạch, Viện đã hoàn thành trình thẩm định, phê duyệt 1 đồ án quy hoạch chung; 3 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, 12 đồ án quy hoạch phân khu, 2 đồ án quy hoạch chuyên ngành, 19 đồ án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, 12 đồ án và nhiệm vụ lập chỉ giới đường đỏ. Bên cạnh đó, Viện đang triển khai 2 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, 4 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, 8 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, 11 đồ án chỉ giới đường đỏ... Tính chung trong 6 tháng đầu năm, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã triển khai 900 hợp đồng dịch vụ tư vấn, tổng doanh thu đạt 8 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2,5 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, Giám đốc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cũng nêu nhiều khó khăn trong triển khai nhiệm vụ, như: Khối lượng nguồn việc năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ giảm đi, do sau 8 năm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch đô thị vệ tinh, quy hoạch chuyên ngành... đã cơ bản hoàn thành, trong khi công tác ký kết, lập quy hoạch với các chủ đầu tư nhiều dự án phải tạm dừng để chờ chủ trương hoặc quy hoạch cấp trên phê duyệt, nhất là nhóm cải tạo chung cư cũ và các dự án BT; việc chưa có hướng dẫn cụ thể về tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư dẫn đến thời gian và chi phí triển khai công tác lập quy hoạch bị ảnh hưởng; chất lượng đội ngũ CB, CC, VC chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, còn tình trạng chảy máu chất xám,...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong những năm qua, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cũng cho rằng: Viện còn chưa phát huy hết vai trò, đâu đó còn tư tưởng thụ động, trông chờ vào những việc Thành phố giao, nên chưa có định hướng phát triển tốt. Bên cạnh đó, một số đồ án chưa thực sự đặc sắc; chưa chủ động trong đề xuất với Thành phố về vấn đề quản lý quy hoạch, phát triển đô thị... Chính vì thế, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho rằng, thời gian tới, Viện hạn chế dần nhiệm vụ làm tư vấn, mà phải tập trung vào lĩnh vực định hướng phát triển, từ đó, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất. Đồng thời, sớm xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của Viện theo yêu cầu tình hình mới, trong đó, xác định vai trò là công cụ quản lý nhà nước và tư vấn phát triển.
 
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là cơ quan có vị trí, vai trò quan trọng, trưởng thành cùng với sự phát triển của Thành phố. Trải qua gần 60 năm, Viện đã có nhiều đóng góp to lớn, đặc biệt là sau khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, với khối lượng công việc đồ sộ, song đội ngũ CB, CC, VC, người lao động của Viện đã nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đó, tạo điều kiện để xây dựng và triển khai nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng cũng như phát triển đô thị của Thành phố.
 
Cùng với công tác chuyên môn, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cũng chú trọng triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; xây dựng văn hóa làm việc, nội bộ đoàn kết, thống nhất; đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiều cán bộ của Viện đã trưởng thành, giữ các vị trí quản lý của Thành phố.
 
Thống nhất với những tồn tại, hạn chế mà Viện đã chỉ ra, cũng như các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Viện cần nhận thức sâu sắc, phân tích kỹ nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục, với mục tiêu xây dựng Viện phải là đơn vị đứng đầu trong công tác quy hoạch xây dựng, không chỉ thực hiện các nhiệm vụ của Thủ đô, mà còn giúp các địa phương khác trong công tác này.
 
Nhấn mạnh quy hoạch, xây dựng đô thị vẫn là một lĩnh vực còn nhiều hạn chế và bức xúc trong quá trình phát triển, Bí thư Thành ủy cho rằng cần phải có tầm nhìn để phấn đấu làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Muốn vậy, Viện cần xây dựng Đề án về việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cũng như năng lực cạnh tranh của Viện trong công tác này. “Thực tế, có nhiều đồ án quy hoạch chúng ta đi thuê, kể cả tư vấn nước ngoài nhưng Viện hoàn toàn có thể làm được”, Bí thư Thành ủy đánh giá. 
 
Cùng với đó, quá trình làm quy hoạch phải có thời gian để cán bộ nghiên cứu kỹ, tư duy, sáng tạo. Việc công khai quy hoạch cũng rất cần thiết, nhất là các chỉ giới đường đỏ để tránh phát sinh những sai phạm trong quá trình phát triển. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Viện cần quy trình hóa, chuẩn hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phát huy năng lực tư duy, tìm tòi của đội ngũ CB, VC của Viện để tạo ra những điểm nhấn về kiến trúc cho Thành phố. 
 
Với quan điểm quy hoạch phải đi trước một bước, Bí thư Thành ủy đề nghị Viện cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, đặc biệt là 5 nhiệm vụ quy hoạch Thành phố giao cho Viện trong năm 2019; đồng thời, chủ động nghiên cứu, nâng cấp quy hoạch đối với 5 huyện lên quận; tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các dự án, đồ án với Trung ương, các địa phương để nâng tầm, xứng đáng với vị trí, vai trò là Viện Quy hoạch xây dựng của Thủ đô.
 
Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t