Gắn phòng, chống tham nhũng với trách nhiệm y đức (23:32 26/07/2019)


HNP - Chiều 26/7, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Sở Y tế về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020". Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế


Theo báo cáo của Sở Y tế, những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế coi là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Sở đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và các đơn vị.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ công tác đảng, vai trò của công đoàn… đạt kết quả tích cực. Cụ thể, từ năm 2016 đến tháng 6/2019, Sở đã tổ chức 2 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 6 đơn vị trong ngành; 3 cuộc kiểm tra công tác thu chi tài chính ngân sách 9 tháng đầu năm (2016, 2017, 2018) tại 12 đơn vị; đã kiểm tra 2.580 lượt cơ sở và xử lý vi phạm hành chính 1.818 cơ sở; 5 cuộc kiểm tra đối với Chi bộ trực thuộc Đảng ủy,…
 
Bên cạnh đó, việc kê khai, công khai tài sản là một nội dung trọng tâm của Chương trình 07-CTr/TU được cơ quan Sở Y tế chú trọng thực hiện, đến nay, chưa có khiếu nại gì. Đặc biệt, việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến so với trước, không còn các khiếu kiện phức tạp kéo dài…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận sự triển khai nghiêm túc Chương trình 07-CTr/TU tại Sở Y tế. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý không thể chủ quan với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vì cơ chế chính sách còn tồn tại hạn chế, hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện… dễ tạo nhiều cám dỗ dẫn đến tham nhũng. Nhất là đối với những lĩnh vực, nhiều địa bàn huyện xa trung tâm nên xa sự quản lý Nhà nước. Do đó, cần có những quy chế chặt chẽ, công tác cán bộ phải được quan tâm thường xuyên… 
 
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng ủy cơ quan Sở Y tế cần tiếp tục gắn việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là gắn với việc thực hiện trách nhiệm về y đức. Bởi nếu xảy ra tiêu cực sẽ tạo hiệu ứng rất lớn. Cùng với đó, ngành cần làm tốt hơn công tác thanh tra, kiểm tra gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở; quan tâm công tác luân chuyển, bố trí cán bộ ở những khâu, vị trí, khu vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng…

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t