Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra Chương trình 07 tại Quận ủy Tây Hồ (19:55 26/07/2019)


HNP - Sáng 26/7, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại Quận ủy Tây Hồ.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi kiểm tra


Báo cáo của Quận ủy Tây Hồ cho thấy, trong những năm qua, quận luôn xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nhiệm vụ chính trị của các ngành, đoàn thể, phòng ban, đơn vị trực thuộc. Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung vào các lĩnh vực tài chính; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định, phê duyệt dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc sâu sát cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở, tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn tố cáo về tham nhũng, lãng phí, đã hạn chế được các vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
 
Bên cạnh đó, Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường nghiêm túc triển khai các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua đó đã có chuyển biến rõ nét, nhất là công khai, minh bạch về chính sách, pháp luật; đầu tư, công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là trong bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch từng bước được tăng cường. Từ năm 2016 đến tháng 6/2019, UBND quận đã triển khai 07 Đoàn Thanh tra, thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường trong việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng.
 
Đáng chú ý, Quận ủy Tây Hồ luôn quan tâm, xác định rõ tầm quan trọng, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Quận ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở, UBKT Quận ủy và các ban Đảng triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến 30/6/2019, Quận ủy, UBKT Quận ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát 155 lượt tổ chức Đảng, 25 đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, UBKT Quận ủy nhận 23 đơn (19 đơn thư tố cáo, 04 đơn kiến nghị, phản ánh). Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết xong. Qua công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư, chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng.
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá Quận ủy Tây Hồ đã có những chuyển biến tích cực trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Tây Hồ không phải quận lớn nhưng có yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của TP; do đó, vẫn có những vấn đề cần lưu ý để tránh phát sinh tình trạng tham nhũng, đặc biệt trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng.
 
Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu Quận ủy Tây Hồ cần có những giải pháp lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để tăng các giải pháp phòng ngừa cụ thể, kiểm soát được các hành vi của tổ chức cá nhân trong thực thi công vụ; rà soát cụ thể nhiệm vụ quản lý, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đi kèm với xử lý nghiêm các vi phạm, để cho mỗi cá nhân, tổ chức thấy rằng không thể tham nhũng, lãng phí. Đi kèm với quản lý phải tháo gỡ những bất cập về cơ chế chính sách cho cơ sở.
 
Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng yêu cầu Quận cần tăng công khai minh bạch trong mọi hoạt động, phát huy quyền làm chủ của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng trợ giúp pháp lý để người dân hiểu luật. Đặc biệt, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ đơn vị nhỏ nhất là khu dân cư; trong đối thoại giải quyết các vấn đề dân sinh phải rõ thời gian giải quyết các kiến nghị sau khi tiếp nhận. Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cũng như phát huy vai trò giám sát của xã hội. Khi có vấn đề phát sinh từ cơ sở, Quận cần chủ động vào cuộc, tuyên truyền, giải quyết, tránh phát sinh thành vụ việc phức tạp.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t