Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (23:35 24/07/2019)


HNP - Sáng 24/7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội


Dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đại biểu là cá nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín trong cộng đồng, đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.
 
Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch với 15 vị đại biểu, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019 Nguyễn Lan Hương và 13 vị đại biểu là đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam Thành phố. Đại hội cũng thống nhất mời hai vị đại biểu danh dự tham gia Đoàn Chủ tịch, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.  
 
Cùng với đó, ĐH thông qua chương trình, quy chế; báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII…
 
* Chiều cùng ngày, các đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã chia thành 5 tổ và tiến hành thảo luận về các nội dung đã được trình bày trước Đại hội. Theo đó, các đại biểu tiến hành thảo luận về các nội dung đã được trình bày trước Đại hội, gồm: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa XIII…
 
Sau khi nghe Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu tiếp tục tham luận. 
 
Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, đại hội đã cử 132 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVII. Trong đó, đại diện các tổ chức thành viên: 46 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, huyện, thị xã: 30 vị; Các cá nhân tiêu biểu (doanh nghiệp, tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các nhà khoa học, nhân sỹ trí thức, nghệ nhân, chuyên gia trên các lĩnh vực …): 41 vị; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm 15 vị. Trong số đó, người ngoài Đảng đạt tỷ lệ 25% trở lên; Nữ đạt tỷ lệ 25% trở lên; Tôn giáo đạt tỷ lệ 8% trở lên; Dân tộc ít người đạt tỷ lệ 4% trở lên. Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 14 đại biểu.
 
Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử các chức danh. Theo đó, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. 4 Phó Chủ tịch chuyên trách; 3 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t