Chú trọng rà soát các quy định, quy trình nội bộ để phòng ngừa tham nhũng (23:29 24/07/2019)


HNP - Chiều 24/7, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tại Sở Tư pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc


Báo cáo với đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, thực hiện Chương trình 07-CTr/TU, Sở Tư pháp đã ban hành 15 kế hoạch để cụ thể hóa, 4 hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải gương mẫu, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, trực tiếp lãnh đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí...
 
Sở Tư pháp thường xuyên rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cơ quan, đơn vị, hằng năm, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của cơ quan, đơn vị, qua đó, kịp thời xây dựng, rà soát, bổ sung cho phù hợp. Sở cũng thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; 12% kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách, khánh tiết; sử dụng điện nước, văn phòng phẩm; 100% vốn đầu tư được phân bổ đúng nguyên tắc.
 
Cùng với đó, Sở cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để công khai, minh bạch, phòng ngừa tham nhũng và tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân. Đến nay, có 90% dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp ở cấp huyện, cấp xã đã được thực hiện trực tuyến. Năm 2018, Sở đã xây dựng 84 quy trình dịch vụ công mức độ 3, 4 trong lĩnh vực Tư pháp của cả 3 cấp để triển khai toàn Thành phố; tổ chức triển khai dịch vụ công mức 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại địa bàn 12 quận, 5 huyện của Thành phố, đồng thời, triển khai việc trả kết quả TTHC qua bưu điện...
 
Hoạt động kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, cơ quan Sở Tư pháp tiến hành thường xuyên, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ cơ quan, các bộ phận, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giải quyết TTHC. Từ năm 2017 đến nay, Sở đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 5 công chức vi phạm và điều chuyển làm công tác khác.
 
Bên cạnh những kết quả trên, Sở Tư pháp cũng cho rằng, nhận thức, ý thức trách nhiệm của một vài cán bộ, đảng viên đối với công tác PCTN chưa cao; một số đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PCTN còn mang tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả; số lượng các cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN còn chưa nhiều...
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Sở Tư pháp trong thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU thời gian quan, nhất là ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu ngành về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được nâng cao.
 
Theo Trưởng đoàn kiểm tra, Sở Tư pháp không chỉ có vai trò, vị trí quan trọng trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp mà còn trực tiếp quản lý nhà nước về nhiều TTHC, dịch vụ, như luật sư, công chứng, thừa phát lại… liên quan đến quyền lợi của đông đảo tổ chức, cá nhân. Do vậy, nếu thực hiện không tốt thì cũng dễ phát sinh những sai phạm về quản lý nhà nước nói chung, về tham nhũng nói riêng.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, thực tế vừa qua, vẫn còn một số sai phạm của cán bộ, công chức trong ngành trong thực thi nhiệm vụ, dù không nhiều nhưng ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của cơ quan tư pháp Thành phố. “Không thể đổ lỗi cho khách quan mà ngay trong ngành cần phải có các quy định nội bộ mang tính ràng buộc hơn để quản lý cán bộ, kiểm soát công việc tốt hơn”, đồng chí nhấn mạnh.
 
Ngay vấn đề cải cách hành chính của Sở Tư pháp, dù đang triển khai tích cực nhưng chưa toàn diện, hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. “Muốn nâng cao hiệu quả công việc đồng thời lại phải tinh giản biên chế thì chỉ có cách nâng cao năng suất lao động của từng người và cải cách hành chính”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nêu rõ.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình 07-CTr/TU trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Sở Tư pháp phải quan tâm công tác xây dựng nội bộ, rà soát lại vị trí việc làm, quy trình công tác, hạn chế thấp nhất các kẽ hở để cán bộ, công chức, viên chức có thể lợi dụng để vi phạm, tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, phải phát huy dân chủ cơ sở, thay đổi cách đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng, đảm bảo thiết thực hơn, gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đề nghị Sở Tư pháp phải chủ trì tham mưu cho Thành phố về công tác cải cách tư pháp, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là phổ biến cho nhân dân biết các quyền của mình để thực hiện đúng pháp luật.
 
Trưởng đoàn kiểm tra cũng lưu ý Sở Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan trong khối nội chính nói chung, các đơn vị của Thành phố nói riêng. Đối với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đồng chí đề nghị Sở Tư pháp cần phải đánh giá rõ hơn và đề ra giải pháp để khắc phục triệt để.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t