Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Chương Mỹ (23:28 24/07/2019)


HNP - Chiều 24/7, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dẫn đầu, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại huyện Chương Mỹ. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại hội nghị


Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Tạ Quang Được cho biết, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đặc biệt trong các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng như: Sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai, trụ sở, tài sản công; công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch,…
 
Đặc biệt, để thực hiện có hiệu quả Chương trình số 07-CTr/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng Chương trình 08-CTr/HU về “Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Chương Mỹ”. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã tiến hành kiểm tra 59 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng; giám sát 7 tổ chức Đảng và 14 Đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa. Qua kiểm tra, phát hiện 1 đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhận 448 đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo, trong đó, có 358 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết 2 đơn theo thẩm quyền giải quyết. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Chương Mỹ từ năm 2016 đến nay đã tiết kiệm hơn 95 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước… Bên cạnh đó, 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã chấp hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
 
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU tại huyện Chương Mỹ. Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực chương trình 07-CTr/TU của cấp ủy và chính quyền huyện Chương Mỹ. Sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã được phát huy, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện tốt một số nội dung về công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm trong sử dụng ngân sách.
 
Để thực hiện hiệu quả Chương trình 07-CTr/TU, trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trọng Quyết cho rằng huyện Chương Mỹ cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và Thành ủy. Huyện cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ, chú trọng lấy “xây để chống”, phòng ngừa ngay từ cơ sở. Địa phương tiếp tục quan tâm đi sâu phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực như quản lý sử dụng đất nông nghiệp và quản lý sử dụng ngân sách, thu chi tài chính.
 
Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đặc biệt lưu ý Huyện ủy Chương Mỹ cần tổ chức rà soát, đánh giá lại chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ, quan tâm đến quy hoạch nguồn cán bộ, không để người không đủ điều kiện tham gia vào cấp ủy khóa mới.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t